Een SBR Jaarrekening aanleveren bij uw bank met SBR Nexus. Hoe doet u dat?

Uw bank geeft aan uw jaarrekening in SBR te willen ontvangen. SBR staat voor Standard Business Reporting. Dit is een initiatief van de overheid wat het digitaal uitwisselen van financiële rapportages makkelijker maakt, daar ze allemaal aan dezelfde standaard voldoen. Voor alle betrokken partijen zoals ondernemers, intermediairs, overheid en banken makkelijk en veilig.

Het delen van rapportages met banken gebeurt via het netwerk van SBR Nexus. Uw accountant/intermediair kan uw SBR jaarrekening door middel van zijn software aanleveren bij uw bank via het netwerk van SBR Nexus. Vraag daarom om een SBR jaarrekening bij uw accountant/intermediair. Voor meer informatie kunt u uw accountant/intermediair ook doorverwijzen naar:  www.sbrnexus.nl/jaarrekening