Bankentaxonomie BT12 onderging pittige test

14 november 2017
Taxonomieën

In het voorstelrondje noemt hij zich 'SBR-geïnteresseerde'. Daarmee doet René Otten zich echter behoorlijk tekort aan het begin van de Expertgroep-meeting op 19 oktober. De sessie staat in het teken staat van de jongste Bankentaxonomie, beter bekend als de BT12.

Met zijn ervaring van ruim 25 jaar in de ICT-accountancy is Otten een bekende op het gebied van standaardisering en digitalisering in de financiële keten. Ook de BT12 heeft hij persoonlijk aan een grondige test onderworpen.

“Op de dag dat de alfaversie beschikbaar kwam, ben ik thuis meteen achter de computer gekropen”, aldus Otten. “Ik neem dan een hele taxonomie op hoofdlijnen door. Je kunt alles tegenwoordig visualiseren dus een dergelijke test gaat heel gebruiksvriendelijk op je computerscherm. Ja, daar ben je dan wel even mee bezig.”

Hij schat dat een dergelijke privé-test ongeveer zestien tot twintig uur in beslag neemt. “Daarna stuur ik mijn commentaar naar de SBR Banken service desk. Dat loopt goed. Ik krijg snel antwoord en ik schat dat zo'n 90% van mijn advies wordt opgevolgd.”

Goed gevoel
Over de BT12 heeft hij een goed gevoel. “Er is opnieuw kwaliteit toegevoegd - en het is goed om te zien dat de kwaliteitsbewaking nu ook kan worden geautomatiseerd met het onderdeel Verklaringen. Een belangrijk punt.”

Met zijn ervaring accountancy en softwareontwikkeling ziet Otten dat “we de laatste jaren nu echt grotere stappen zetten in digitalisering en standaardisering. En dat wordt echt tijd. Na 2020 komt er echt een Europese beweging en dan krijg je op het vlak van accountancy ook nieuwe spelers op de Nederlandse markt. Ik denk dat dit gaat leiden tot nieuwe concurrentie - een interessante ontwikkeling.”

Hij wil maar zeggen dat de belangrijke bloedgroepen in SBR - overheid, intermediairs, softwareleveranciers en banken - tempo moeten blijven houden met een brede implementatie

Pittige test
Met die laatste gedachte sluit hij goed aan bij Henk Gingnagel. Binnen Capgemini is hij verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van XBRL, de wereldwijde standaard voor het uitwisselen van data. Op deze infrastructuur kan elke industrie of sector een eigen taxonomie bouwen.

Met een team specialisten binnen Capgemini onderwierp Gingnagel de alfaversie aan een pittige test om zeker te stellen dat de taxonomie ook “doet wat er wordt beloofd”.

Die test is goed verlopen. Wel vindt Gingnagel de BT12 “groot” omdat er nauwgezet wordt aangesloten op de modellen van de Kamer van Koophandel. “Iets voor softwareleveranciers om tijdig rekening mee te houden”, tipt Gingnagel.

In gesprek met Gingnagel klinkt vooral door dat hij eigenlijk meer snelheid met standaardisering en digitalisering van rapportages zou willen maken. In zijn optiek is de basis hiervoor immers beschikbaar. Tegelijkertijd heeft hij ook begrip voor de vorderingen in de praktijk.

Flexibiliteit van papier
“Kijk naar de accountants in de hele keten. Zij zijn zo lang gewend geweest aan de flexibiliteit van papier. Daar kun je immers altijd even wat bijschrijven. Dat gemak verdwijnt en daarom is het voor hen een behoorlijke overgang”, aldus Gingnagel.

“Daarom mag het ook wel eens gezegd worden dat SBR Banken een heel goed initiatief heeft genomen door mensen bij elkaar te brengen in expertsessies. We hebben goede discussies en ik zie een positief effect. En daarmee zijn we op de goede weg met SBR.”

Pilot Verzamelcertificaat voor de VT

In aanloop naar de Go Live datum van de Vastgoedtaxonomie (VT) in juni, zijn wij allen hard aan het werk om te zorgen dat er straks een goede XBRL datastroom tussen de taxateurs en de banken op gang komt. Daarin...

22 mei 2018
Taxonomieën