Ben jij de adviseur van de toekomst?

28 mei 2018
Algemeen

Uitwisselen van gegevens met banken en overheid? Het accountantskantoor van de toekomst doet dat nu al via SBR/XBRL!

De accountant is én blijft de belangrijkste partner van de ondernemer als het gaat om het verzamelen, opstellen en delen van de juiste bedrijfsinformatie. Maar de manier waarop is radicaal aan het veranderen. Er vindt een verschuiving plaats van opsteller naar adviseur, van urenfabriek naar dienstverlener.

In de wereld om ons heen volgen de digitale veranderingen en innovaties elkaar snel op. De maatschappij is zich voor onze ogen aan het omvormen tot een netwerksamenleving waar mens en technologie samensmelten. Deze maatschappij ziet eruit als een open, eerlijke en innovatieve samenleving waarin we niet afhankelijk zijn van monopolistische datafabrieken maar waarin we een speelveld creëren voor alle ondernemingen en ondernemers om zelfstandig relevante informatie veilig uit te wisselen. Dit is voor alle partijen van essentieel belang want doordat ondernemingen en ondernemers zelf consistente en betrouwbare data kunnen verzenden en ontvangen vergroten zij hiermee hun innovatiekracht, creëren ze de mogelijkheid voor nieuwe businessmodellen en behouden zij de toegang tot diverse (financiële) diensten.

De accountant speelt daar een cruciale rol in als de 'trusted third party', de neutrale hoeder en verstrekker van deze informatie. Hoge kwaliteit data is straks de norm. SBR/XBRL is de manier van delen. En daar hoef je niet op te wachten. Dat kun je morgen al gaan gebruiken. De vraag is dus of je als accountantskantoor moet wachten tot het zover is óf nu al moet voorsorteren. Wacht je tot je klanten erom vragen? Tot de concurrent het wel gaat aanbieden? Of bied je het proactief aan? Grijp je de technologische verandering aan om te verschuiven naar een nieuw verdienmodel? Minder opstellen en meer adviseren aan je klanten.

De verschuiving betekent een grote verandering in de accountancy. Maar zij zijn niet alleen. Ook banken ervaren de digitale verandering. Dit heeft grote gevolgen voor mensen, processen en systemen. Deze tijd vraagt daarom ook om een nieuwe samenwerking tussen accountantskantoren, ondernemers en banken. Voor alle partijen is de verandering groot en dat is geen makkelijk proces! Maar een goede samenwerking biedt zoveel mogelijkheden. Zo kunnen accountants vanaf 1 januari 2019 ook informatie digitaal gestructureerd ontvangen van banken en daarmee direct verwerken in de systemen. Daar zal het niet bij blijven. De ambitie van SBR Banken is 'het netwerk' verder uit te bouwen zodat alle bedrijven in Nederland op een gestandaardiseerde, transparante en vanzelfsprekende wijze financiële gegevens uit kunnen wisselen.

SBR Banken helpt graag accountantskantoren met de ambitie om de moderne versie van hun rol als 'informatieregisseur' echt handen en voeten te geven. Het leergeld van de afgelopen jaren zullen we op deze manier samen inzetten om nu en in de toekomst het verschil te maken voor ondernemend Nederland. Dus schroom niet om contact met ons op te nemen!

Rabobank, ING en ABN Amro over de SBR Jaarrekening

Banken stellen de SBR Jaarrekening ook als norm en vragen er actief om bij ondernemers.

In deze video leggen ABN Amro, Rabobank en ING het belang uit van digitale uitwisseling van financiële gegevens. Snel, veilig...

16 september 2019
Algemeen

Vervanging BIV-certificaten

Door een strengere uitleg van één van de technische eisen aan PKIoverheid servercertificaten (Public Key Infrastructure certificaten), moeten de huidige certificaten op de BIV worden vervangen door nieuwe...

16 september 2019
Algemeen