BT12: na de IT-sprong nu de kwaliteitsslag

05 oktober 2017
Taxonomieën

Het leveren van een kwaliteitsslag was een belangrijk oogmerk bij het ontwikkelen van de nieuwe Bankentaxonomie die op 9 oktober beschikbaar is gekomen voor de markt. Paul Staal, Manager Taxonomie bij SBR Banken, noemt het verbeteren van kwaliteit “een permanente opdracht” als hij de BT12 toelicht.

“Met de bestaande versie maakten we begin dit jaar vooral een IT-spong door qua techniek en architectuur beter aan te sluiten bij de Nederlandse Taxonomie”, aldus Paul Staal. “Nu maken we een logische volgende stap. De nieuwe Bankentaxonomie - kortweg de BT12 - is in brede zin gericht op eenvoudiger en kwalitatief betere rapportages. Daarmee kunnen we ook weer een verdere groeifase accommoderen.”

Dat laatste past ook in de ontwikkeling in de markt nu de categorie ondernemingen 'groot' en 'middelgroot' per 1 januari bij de Kamer van Koophandel jaarrekeningen verplicht in SBR moeten aanleveren.

Vijf vernieuwingen
Voor een nadere uitwerking van de vernieuwing in de BT12 noemt Staal vijf belangrijke zaken die hij punt voor punt afwerkt.

“Een verdere alignment van de Bankentaxonomie en Nederlandse Taxonomie is de eerste belangrijke verbetering. Immers, een basisprincipe van SBR is het hergebruik van processen, architectuur en gegevens. Met de BT12 sluiten we nu nog beter aan op de modellen van de Kamer van Koophandel en Belastingdienst. Dat betekent dat het tot nu toe samengestelde rapport voor 'groot' en 'middelgroot' wordt gesplitst. Een intermediair kan nu letterlijk de Kamer van Koophandel rapportage uploaden en hoeft alleen nog de bancaire elementen aan te vullen. Dit betekent in de praktijk vooral een eenvoudiger werkproces”, aldus Staal.

Nieuw in dit kader is ook dat er in lijn met de Kamer van Koophandel rapportages voor Woningbouw Coöperaties zijn ontwikkeld. De banken verstrekken grote kredietbedragen aan de sector voor verhuren, onderhouden, renoveren en bouwen van woningen. Eenduidige rapportages zijn hierbij dus van belang.

Maatschappen
“Een tweede punt is de mogelijkheid om te rapporteren voor een bredere doelgroep”, vertelt Staal. “Op verzoek van verschillende intermediairs zijn rapportages ontwikkeld om een consolidatie van cijfers van Natuurlijke Personen op te stellen. Voortaan kan dus echt een beeld van een maatschap wordt gegeven. Dit was een ontbrekende schakel.”

Het derde thema betreft het terugbrengen van het aantal datavelden. Een deel daarvan hoeft voor kleine en micro-ondernemingen niet meer te worden gerapporteerd. Zo vervalt bijvoorbeeld het overzicht voor de Kasstroom. Voor de categorie 'klein' vervallen ook grotendeels de velden voor groepsstructuren, informatie over overige en niet overige voorzieningen.

Meer validaties
“Optimalisatie van de kwaliteit is gerealiseerd door het aantal verplichte validaties sterk uit te breiden en het aantal warnings aanzienlijk te verminderen”, aldus Staal over het vierde thema dat vooral op verzoek van de banken is doorgevoerd. “Uiteindelijk moet dit de kwaliteit van rapportages omhoog brengen. Op dit moment voldoet een deel nog niet aan de vereiste kwaliteit en dat proberen we hiermee te bereiken.”

De vijfde belangrijke aanpassing is dat de rapportage voor de liquiditeitsbegroting ook apart zal worden gepubliceerd. Tot nu toe kende de BT een gecombineerd rapport voor Balans en liquiditeitsbegroting. Deze rapportages blijft ongewijzigd beschikbaar, maar de liquiditeitsbegroting zal ook als een losse rapportage worden opgenomen in de BT12. Voor verschillende softwareleveranciers wordt het dan technisch makkelijker prognosesoftware te bouwen.

Alfa-bèta-definitief
De gepubliceerde alfaversie van de BT12 is de eerste stap op weg naar de definitieve lancering. Jaarlijks wordt de BT vernieuwd om de wijzigingen in wet- en regelgeving te volgen, eventuele issues op te lossen en nieuwe functionaliteit te kunnen aanbieden.

Het vervolg op de alfa is de bètaversie die voor de BT12 staat gepland voor 3 november. Daarin zijn suggesties en opmerkingen uit de markt verwerkt. Voor de definitieve BT12 die op 1 december beschikbaar komt, worden dan nog de laatste puntjes op de 'i' gezet.

Het finaliseren van de BT12 beschouwt Staal als een belangrijke activiteit. “Ik nodig de banken, intermediairs en softwareleveranciers van harte uit om met ons mee te denken voor het beste resultaat. De eerste expertgroep staat gepland voor 19 oktober.”

Ook levert hij nog een vergezicht: “Je moet de brede effecten SBR niet uit het oog verliezen. Uiteindelijk gaat het hier om de versterking van de economie in ons land. Standaardisering en digitalisering helpen de vooruitgang, want het betekent dat we bestaande arbeid op termijn anders kunnen inzetten. We moeten die technologische vooruitgang met SBR dus zien als maatschappelijk nut. En daarom bloeit mijn hart voor SBR.”

Pilot Verzamelcertificaat voor de VT

In aanloop naar de Go Live datum van de Vastgoedtaxonomie (VT) in juni, zijn wij allen hard aan het werk om te zorgen dat er straks een goede XBRL datastroom tussen de taxateurs en de banken op gang komt. Daarin...

22 mei 2018
Taxonomieën