Goud in handen

15 december 2017
Algemeen

Wat gebeurt er als je zo'n twintig medewerkers van accountantskantoor HLB Van Daal & Partners, ABN AMRO, ING, Rabobank en SBR Banken op een ochtend in Den Bosch aan een ovalen tafel zet? Dan volgt er een goed gesprek. Over hoe we in de financiële keten uiteindelijk beter kunnen samenwerken om SBR-rapportages kwalitatief en kwantitatief verder te laten groeien.

SBR Banken nam onlangs het initiatief om met de banken en een intermediair uit de top-30 gezamenlijk in gesprek te gaan over SBR. Om te luisteren naar ervaringen in de markt en samen te overleggen hoe eventuele knelpunten kunnen worden opgelost.

Frank Peters, partner bij HLB Van Daal & Partners, nam de handschoen op en bereidde een helder overzicht voor van zaken die goed lopen en ook waar onduidelijkheid over bestaat in het alledaagse werken met SBR.

In de praktijk leven er dan aan de kant van de intermediair met name vragen waarom de banken bepaalde data uitvragen, waarom sommige digitale velden verplicht zijn en hoe het werken met de datasets kan worden versneld.

Boven de meeting hingen drie centrale woorden: “Geen PDF meer”. Daarover was iedereen het volkomen eens, aangezien een elektronisch papier niet de toekomst heeft. Of zoals Marcel Maaijwee, senior teamleader accountancy bij HLB Van Daal & Partners het verwoordt: “Data-gedreven werken heeft de toekomst, met daarbij real-time gegevens zodat de intermediair altijd actuele gegevens bij de hand heeft.”

Prognoses
Hij vervolgt: “Van terugkijken aan de hand van bijvoorbeeld een jaarrekening schakelen we dan ook steeds meer door naar vooruitkijken. Zoals het verschaffen van prognoses op het gebied van financiële positie en prestatie van de klant. Nu al werken we in sommige gevallen met dashboards zodat de bank real-time kan meekijken. Dat is een omslag. En als je dat echt wilt, dan moet je de handmatige slagen er echt uit halen. Geen twijfel.”

Okko Smit, Product Manager Digitale Financieringen bij de Rabobank, voegde daaraan toe: “Daarom is het zo belangrijk dat we nu echt een flinke groei in SBR-rapportages zien. Naarmate steeds meer partijen samenwerken met SBR Banken, krijgen we ook heel goede info binnen hoe we de onderliggende Bankentaxonomie verder kunnen finetunen. De kwaliteit wordt elk jaar beter. Uitdaging is aan de andere kant natuurlijk ook om de datasets stabiel te houden op de digitale snelweg.”

Ondersteuning
Na ruim twee uur overleg, kwam aan aantal zaken duidelijk bovendrijven. Enerzijds kregen intermediairs en banken veel meer inzicht in elkaar dagelijkse werkpraktijk en wist men zich goed te verplaatsen in elkaars uitdagingen. Anderzijds hebben intermediairs een duidelijke behoefte aan ondersteuning van SBR Banken om hun klanten te helpen overtuigen dat dit een moderne manier van werken is.

Verder is er bij de banken duidelijk het besef dat de vraag aan de intermediair om toch ook nog een PDF te sturen van een rapportage, het veranderingsproces eerder tegenwerkt dan helpt. Evert van Wijhe van ING: “Als we dit echt goed voor elkaar krijgen, dan hebben we goud in handen.”

Ketenbenadering
Organisator Boris Bonsel, Accountmanager bij SBR Banken, kon tevreden terugblikken. Hij zag vooral een wil om vooruit te komen. “We gaan echt naar data-overdracht door de hele keten. Ik denk dat iedereen dat nu goed voor de bril staat. Belangrijk is ook een goede informatie-uitwisseling. Door de hele keten heen zodat iedereen goed aangesloten blijft. Ik denk dat de banken daar een belangrijke rol kunnen gaan spelen.”

Ook over de opzet van een dergelijke sessie rond een intermediair uit de top-30 toonde hij zich tevreden. “Dit werkte prima, en het gaf mensen echt nieuwe inzichten over de praktijk van SBR. Het valt niet mee voor iedereen om een halve dag uit de agenda te halen, maar we gaan in 2018 zeker opnieuw naar een dergelijke werkwijze kijken.”

Rabobank, ING en ABN Amro over de SBR Jaarrekening

Banken stellen de SBR Jaarrekening ook als norm en vragen er actief om bij ondernemers.

In deze video leggen ABN Amro, Rabobank en ING het belang uit van digitale uitwisseling van financiële gegevens. Snel, veilig...

16 september 2019
Algemeen

Vervanging BIV-certificaten

Door een strengere uitleg van één van de technische eisen aan PKIoverheid servercertificaten (Public Key Infrastructure certificaten), moeten de huidige certificaten op de BIV worden vervangen door nieuwe...

16 september 2019
Algemeen