Kansen voor een traditionele wereld

20 december 2017
Blogs

Op het gebied van digitalisering loopt de vastgoedwereld niet voorop, stelt Jeroen Boogaard van Cushman & Wakefield. Als partner bij de grootste adviseur in commercieel vastgoed in ons land heeft hij er geen moeite mee om een realistisch beeld te schetsen van zijn eigen beroepsgroep.

“De vastgoedwereld is overwegend traditioneel”, vindt Boogaard. “Niet iedereen staat klaar om data te delen via portals. Het verzamelen van data is op de huidige manier een tijdrovend proces dat in de hele keten steeds weer wordt herhaald. Tegelijkertijd vormt het ook een van de grootste onnauwkeurigheden in ons werk. Dus elke vorm van kwaliteitsverbetering hierin juichen wij zeker toe.”

Boogaard ziet voldoende kansen met de komst van de nieuwe Vastgoedtaxonomie die het fundament gaat leggen onder gestandaardiseerde en gedigitaliseerde taxatierapportages.

“Kijk, het verzamelen en ordenen van data is natuurlijk geen business model. Als die gedachte nog bestaat, dan moeten we daar snel van af. Het gaat natuurlijk om de conclusies op basis van data-analyse en de kwaliteit van de advisering die daarop volgt. Daar ligt de echte toegevoegde waarde.”

Datamodel

Boogaard was in het verleden werkzaam bij ING waar hij verantwoordelijk was voor het taxatieteam van Real Estate Finance. In 2016 nam Cushman & Wakefield dit team over. Ook was hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van het datamodel voor de Vastgoedtaxonomie in samenwerking met softwareleverancier Flux.

“Achter SBR Banken staan natuurlijk drie gerenommeerde banken. Dus er zit veel power in het proces om die eenduidige datadefinities op weg naar een standaardisering en digitalisering in het taxatieproces voor elkaar te krijgen.”

Wel waarschuwt hij voor te veel achteroverleunen. “We zijn er nog niet. En voor mij is het wel cruciaal dat we niet alleen een uniforme standaard krijgen voor het rapportageproces met de banken. Het gaat natuurlijk verder. We moeten naar de hele keten kijken, dus bijvoorbeeld ook de investeerders meenemen.”

Rolmodellen

Op korte termijn acht hij het ook noodzakelijk dat er rolmodellen komen. “Ik heb het dan over bedrijven die als voorbeeld fungeren met een succesvolle implementatie. Je moet niet vergeten dat op de korte termijn de kosten voor kantoren stijgen in verband met nieuwe software en aanpassing aan bestaande datamodellen. Zeker de kleinere kantoren zullen overtuigd moeten worden om hierin mee te gaan. De echte business case speelt immers op de iets langere termijn.”

Tot slot somt Boogaard de belangrijkste voordelen op die de nieuwe Vastgoedtaxonomie gaat brengen. “Snelheid van data-uitwisseling, minder onnauwkeurigheden, sterk verbeterde datakwaliteit en daarmee betere taxaties. En ook het veel makkelijker kunnen voldoen aan de eisen op het gebied van transparantie door toezichthouders. Kortom, veel winst met een enorme transitie.”

Standaard Bankverklaring; van gedoe naar gemak

Bedrijven, overheden en andere organisaties, die onderdeel uitmaken van een 'keten', merken dagelijks het belang van een optimale uitwisseling van digitale informatie; om processen beter, efficiënter en sneller te...

09 augustus 2018
Blogs