Koplopers en change-agents

25 januari 2018
Blogs

Bijna twee jaar geleden, bij mijn komst als programmadirecteur, sprak ik over de maatschappelijke relevantie van Standard Business Reporting - kortweg SBR. Ik doelde daarbij vooral op de voortgaande digitalisering in de samenleving waarmee de financiële wereld een scala aan kansen werd geboden.

Tijd om de balans daarover op te maken. Niet alleen omdat we weer een nieuw jaar zijn begonnen, maar vooral omdat per 1 februari aanstaande mijn opdracht voor SBR Banken is afgerond. Ik ga daarmee het kernteam dat dagelijks werkt aan verbreding en verbetering van de SBR-portefeuille verlaten, na een mooie en zeer interessante periode.

Terugkijkend komt een aantal thema's bovendrijven. Allereerst is daar de samenwerking in de gehele keten met banken, intermediairs, softwareleveranciers, de koepels, overheid en tegenwoordig ook de commerciële vastgoedsector.

In eerste instantie heb ik een afwachtende houding in de hele keten zien plaatsmaken voor een constructieve samenwerking. Met de wil om van digitalisering en standaardisering een succes te maken. Om van data-uitwisseling voor financiële rapportages een nieuwe manier van werken te maken. Om nieuwe producten te ontwikkelen die kunnen invoegen op de digitale snelweg, waarop overigens steeds harder mag worden gereden.

Die groeiende samenwerking heeft zich voor wat betreft het SBR Banken-programma vertaald in groeiende naamsbekendheid, vele nieuwe aansluiters en explosief gestegen aantallen kredietrapportages. Maar ook in nieuwe taxonomieën op bancair- en vastgoedgebied, en nu de Standaard Bankverklaring in het vooruitzicht.

We hebben de markt natuurlijk flink gestimuleerd met goede ondersteuning zoals de EHBA actie en betrokken stakeholders bij de ontwikkeling van onze producten. En natuurlijk veel en actief communiceren.

Daarbij werden we geholpen door verplichtstelling door de Kamer van Koophandel om jaarrekeningen voor ondernemingen in micro, klein en nu middelgroot te deponeren in SBR. En de banken kwamen met de normstelling dat SBR de geprefereerde aanleverroute is.

Health-check. Terug naar het begin. Zijn we dan inmiddels maatschappelijk relevant en koppen we alle kansen in? Ik denk dat we enorm zijn opgeschoten. Ik gebruik nog geen uitbundig taalgebruik, want er is in mijn ogen nog steeds veel te winnen. Dat komt ook omdat ik me heb gerealiseerd dat het niet zozeer om 'veranderen' gaat, maar dat het vooral voor veel organisaties een ingrijpend transformatieproces is.

Bij transformatie horen koplopers en 'change-agents'.  SBR Banken heeft in mijn ogen de positie van 'change agent' verworven, met een sterke en vertrouwde positie in de markt - naast vele anderen. Daar ben ik met het hele team trots op. Alle registers staan open om nu de digitale agenda van ons land verder te ontwikkelen en omhoog te duwen.

Ik wens Sander Middendorp daarbij alle succes toe. Een uitdagende en eervolle opdracht!

Alle goeds voor 2018 en ik hoop tot ziens!

Standaard Bankverklaring; van gedoe naar gemak

Bedrijven, overheden en andere organisaties, die onderdeel uitmaken van een 'keten', merken dagelijks het belang van een optimale uitwisseling van digitale informatie; om processen beter, efficiënter en sneller te...

09 augustus 2018
Blogs