Marcel Bisschops: de koets of de auto

14 november 2017
Blogs

Het nut van het vervangen van de papieren, handmatige Standaard Bankverklaring (SBV) door een digitale versie via SBR Banken levert geen discussie op tussen de ketenpartijen. Maar als die data straks in een portal voorhanden zijn, is de SBV voor 216 in de huidige vorm minder van belang.

Spreekbuis van deze laatste gedachte is met name Marcel Bisschops, de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van 216. Op het SBV-Ketenoverleg begin november legde hij de kwestie nog eens duidelijk voor.

Bisschops: “Als je realtime over alle data in een portal beschikt - rechtstreeks afkomstig van de bron - moet je dan nog een SBV in de bestaande vorm produceren? Ik vergelijk het met de overgang van de koets naar een auto. In het begin van het autotijdperk bleef men de koets namaken, maar dan geautomatiseerd, daar gingen uiteindelijk ook jaren overheen. Op een gegeven moment moet je echt een auto produceren”.

Zelf heeft hij met de 216-organisatie al een aantal flinke stappen gezet met dataverkeer. En daar ook een aantal consequenties aan verbonden. Zo levert Bisschops al een aantal rapportages kosteloos, aangezien hij de “toegevoegde waarde uit de kwaliteit van de advisering wil halen, in plaats van uit een serie standaardproducten die een ondernemer niet verder helpen”.

In de workshop luidde de slotsom van de discussie over dit onderwerp dat er een aanvraag- en terugleverproces wordt ontworpen dat nu uitermate relevant is voor de SBV. Grotere winst is natuurlijk dat dit generieke uitwisselingsproces straks veel breder toepasbaar is. Het gaat dus om harmonisatie op een veel breder front.

Fan van SBR
Daarmee kon Bisschops uit de voeten. “Begrijp me niet verkeerd. Ik ben een groot fan van SBR en zolang we naar het bredere, overkoepelende proces kijken, dan zie ik er het nut van in. Ik zie de ontwikkeling rondom de SVB dan ook als een tussenstap op weg naar een veel grotere transformatie.”

Met 216 is Bisschops een eind op weg. “En ik weet het, de accountant vraagt zelf om de SBV. Maar zorg dan dat je alle data hebt. Met onze organisatie hebben we een dergelijke stap al grotendeels gemaakt. Eerst de technische transformatie, gevolgd door een omslag naar welke diensten we in het vervolg gaan aanbieden. En de derde stap is natuurlijk de mentale omschakeling van de accountant zelf die anders gaat denken en werken.”

Bisschops heeft met 216 een ingrijpende weg afgelegd. “Het hele agile denken heeft ons hier goed bij geholpen. Het is complex. Maar ik houd er van voorop te lopen. Dat geeft je echt de kans de toekomst zelf in te richten. Nu is de volgende stap de ondernemer aan de hand mee te nemen in onze vernieuwing. Dus het blijft hier dynamisch.”

Standaard Bankverklaring; van gedoe naar gemak

Bedrijven, overheden en andere organisaties, die onderdeel uitmaken van een 'keten', merken dagelijks het belang van een optimale uitwisseling van digitale informatie; om processen beter, efficiënter en sneller te...

09 augustus 2018
Blogs