Nieuwe Bankentaxonomie verder verfijnd

06 november 2017
Taxonomieën

SBR Banken heeft de bèta versie van de nieuwe Bankentaxonomie gepubliceerd, de BT12. Met deze versie, die op 3 november beschikbaar kwam, is op basis van goede feedback uit de markt een verdere verfijning doorgevoerd.

Ten opzichte van de alfaversie werd in de validaties een aantal verbeteringen aangebracht. Ook kwam er een aanvulling in de agro-extensie. Daarover meer in het interview met Okko Smit van de Rabobank.

Met de nieuwe Bankentaxonomie wordt een kwaliteitsverbetering behaald en ook beter aangesloten op de modellen van de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst.

Pilot Verzamelcertificaat voor de VT

In aanloop naar de Go Live datum van de Vastgoedtaxonomie (VT) in juni, zijn wij allen hard aan het werk om te zorgen dat er straks een goede XBRL datastroom tussen de taxateurs en de banken op gang komt. Daarin...

22 mei 2018
Taxonomieën