“Nog een mooiere laklaag op het stevige huis van SBR Banken”

25 januari 2018
Algemeen

Een steviger organisatie die de exponentiële groei van 2017 verder uitbouwt en daarmee de standaard neerzet voor de financiële sector. Het is de meeste kernachtige samenvatting van het betoog van SBR Banken bestuursvoorzitter Marcel Gerritsen als hij terugblikt op 2017 en de ambitie schetst voor dit jaar.

“Na een periode waarin we SBR Banken goed op de rit hebben gezet, konden we vorig jaar echt 'live' gaan voor een grootschalige groei” trapt Gerritsen af. “De nieuwe Bankentaxonomie, de roadmap voor de Standaard Bankverklaring en de alfaversie van de Vastgoedtaxonomie hebben het huis van SBR Banken stevig neergezet. En dat staat meteen ook goed in de verf - met de aandacht die we aan de markt hebben geschonken om belangrijke partijen aan ons te binden.”

Dat ging niet vanzelf, erkent Gerritsen, want in 2017 heeft het team van SBR Banken in samenhang met de betrokken banken elkaar nog goed de spiegel voorgehouden. Om te controleren of alle gevraagde gegevens en datasets echt nodig waren om de keten met intermediairs en softwareleveranciers vooral soepel te laten draaien.

Vertienvoudigd

Dat leverde uiteindelijk geen windeieren op. “Aanleveringen via SBR Banken zijn in 2017 meer dan vertienvoudigd ten opzichte van het jaar daarvoor. Daar zijn we trots op. Het is het bewijs dat de producten goed zijn, we geleerd hebben om een goede samenwerking binnen de hele keten tot stand te brengen en we leerpunten steeds weer succesvol oppakken.”

Gerritsen erkent dat SBR Banken natuurlijk ook profiteert van de voortgaande wereldwijde digitalisering. “Eens, het aantal partijen dat de voordelen inziet van bijvoorbeeld Referentie GrootboekSchema, blockchain en bijvoorbeeld robotica in accounting is groeiende. Maar tegelijkertijd zie je partijen die langzamerhand buiten die realiteit komen te staan. Daarom moeten we ons verhaal blijven communiceren en in relaties blijven investeren, want er is nog veel te winnen.”

Dat laatste wordt meteen ook de opdracht voor dit jaar voor SBR Banken. “We gaan op het huis nog een mooiere laklaag aanbrengen, en we kijken ook naar mogelijkheden tot uitbouw”, aldus Gerritsen.

Ecosysteem

Hij doelt hiermee in eerste instantie op de portfolio. “De Bankentaxonomie gaan we steeds strakker neerzetten zodat de markt heel duidelijk begrijpt wat we nodig hebben. Met de Vastgoedtaxonomie kunnen we ons ecosysteem groter maken want hiermee gaan we nieuwe partijen de digitale snelweg optrekken. Dat wordt uitdagend voor ons.”

En de Standaard Bankverklaring? “Dat wordt een echte 2-way digitale uitwisseling -  dus aanvraag naar en uitlevering door de banken. Ik vind het belangrijk dat de intermediairs hier echt voordeel van krijgen.”

Een vervolgvraag is meteen of de banken voor digitale aanlevering ook iets in het verschiet hebben in de vorm van een nieuwe propositie. Hier kan Gerritsen niet voor alle banken spreken, maar hij maakt zich er hard voor dat de klant die digitaal aanlevert daar voordeel bij heeft. “In de portemonnee wel te verstaan. Dus dat de aansluitkosten omlaag kunnen als je bij ons op de digitale snelweg zit. Dat is een belangrijk signaal.”

Gerritsen heeft nog geen volledige duidelijkheid, maar verwacht dat de banken in de loop van het eerste kwartaal elk met een voorstel naar buiten zullen komen.

Imponerende cijfers

Op het vlak van verdere groei in zowel aanleveringen als nieuwe aansluiters verwacht Gerritsen opnieuw imponerende cijfers. “Dat moet kunnen. De bedrijfscategorie 'middelgroot' gaat nu ook de jaarcijfers via SBR deponeren bij de Kamer van Koophandel. Als die daaraan gewend zijn, verbreedt zich dit al snel naar onze producten.”

Maar naast die groei met-wat-wind-in-de-rug wil hij met de SBR Banken-organisatie ook opnieuw een commerciële sprong maken. “Dus echt nieuwe partijen aan ons binden. En dat gaan we op twee manieren uitvoeren”

Ten eerste mikt Gerritsen op nieuwe producten. Immers, de Bancaire Infrastructurele Voorziening - de BIV, zeg maar de digitale backbone waarlangs alle rapportages lopen - is uitgerold en heeft nog ruimte. Bijvoorbeeld voor lease en hypotheken. “Daarover is nog geen besluit gevallen, maar verkenningen gaan we zeker doen.”

Continuïteit

Ten tweede wil hij een slag maken met het kernteam van SBR Banken. “Er is uitstekend gepresteerd - en nu pakken we door. Programmadirecteur Natasja Asselman heeft haar afscheid aangekondigd. Zij heeft geweldig werk geleverd en laat een goed huis achter. Als bestuur zijn we haar daar dankbaar voor. Als we willen doorgroeien, kijk ik nu ook naar een team met meer vaste medewerkers. Om vooral de continuïteit te bieden in de opgebouwde relaties.”In dat kader zijn we verheugd om te melden dat Sander Middendorp per 1 februari as benoemd wordt als directeur van SBR Banken.

Continuïteit gaat volgens Gerritsen het verschil maken in 2018. Meer en intensievere samenwerkingen met alle geledingen in de markt. “Met dat netwerkeffect maken we het ecosysteem van SBR Banken groter”.

Tot slot. Krijgt digitalisering en standaardisering nu voldoende aandacht in ons land? “Ik denk dat de overheid dit hoger op de agenda kan zetten. Kijk bijvoorbeeld eens naar Estland. Issues met hackers gaven hen het inzicht dat zij wat met digitalisering moesten. Dat hebben we nu zo goed aangepakt dat het een exportproduct is geworden. Als ik dat zie, dan denk ik wel eens: er kan bij ons nog wel een tandje bij.”

Digitaal aanleveren, juist nu!

De Coronacrisis is voor ondernemers een uitdagende periode. In veel branches leiden de maatregelen tot sluiting, minder omzet of nieuwe initiatieven. Het aantal ondernemers wat een beroep doet op een van de banken...

22 april 2020
Algemeen

DataDeelCoalitie officieel van start

Op 30 januari is de Data Sharing Coalition in het Muntgebouw in Utrecht officieel van start gegaan. Dit initiatief komt voort uit een onderzoek dat in 2018 door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is...

04 februari 2020
Algemeen

FT14 live

Nieuwe Financieren Taxonomie (FT14) gaat live!

De definitieve versie van de Financieren Taxonomie (FT14) is in december 2019 gepubliceerd. De vernieuwde SBR Jaarrekening is positief ontvangen en na uitvoerige tests...

04 februari 2020
Algemeen