SBR Banken levert basis voor digitale vastgoedtaxatie

21 december 2017
Taxonomieën

SBR Banken publiceert vandaag de alfaversie van de nieuwe Vastgoedtaxonomie, de VT12. Hiermee wordt een eerste stap gezet om vastgoeddata sneller, slimmer en beter uit te kunnen wisselen tussen partijen in de commerciële vastgoedwereld en de banken.

De Vastgoedtaxonomie vormt de basis voor digitalisering en standaardisering van met name taxatiegegevens en huurlijsten. Deze moderne en efficiënte manier van werken biedt voordelen aan alle gebruikers.

Zo krijgen aangesloten taxateurs en beleggers sneller inzicht in panden en vastgoedportfolio's. Hierdoor kunnen zij gerichter werken en kan er minder tijd worden besteed aan het verzamelen en invoeren van data. Winstpunt voor de banken betreft optimalisatie van risicobeheer en verhoogde efficiëntie. Tevens kan hiermee worden voldaan aan de vraag van toezichthouders om meer transparantie in de vastgoedmarkt.

De Vastgoedtaxonomie betekent een uitbreiding van de diensten van SBR Banken dat ook al uitwisseling van financiële rapportages verzorgt tussen ondernemingen, intermediairs en banken. Dat gaat op basis van de uitgangspunten van Standard Business Reporting (SBR) zoals door de overheid ontwikkeld.

Met SBR wordt data ingevoerd in een bronbestand dat vervolgens voor vele doeleinden kan worden hergebruikt. SBR Banken heeft voor de rapportages een aparte technische infrastructuur ontwikkeld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een standaard, gemeenschappelijke taal; de taxonomie.

De VT12 spitst zich met name toe op de volgende onderdelen:

  • Taxatie-informatie die banken digitaal willen ontvangen;
  • Huurinformatie die banken én taxateurs digitaal willen ontvangen;
  • Datavelden voor opdrachtverstrekking van een taxatieopdracht.

Verdere detailinformatie over de VT12 is te vinden in de Vastgoedtaxonomieën sectieop de SBR Banken website.

De alfaversie wordt de komende tijd getest met de markt. Tot 24 januari kan worden gereageerd, via de bovengenoemde sectie op de website van SBR Banken. De verzamelde input wordt dan verwerkt in de bêtaversie. Deze update staat gepland voor 16 februari volgend jaar, gevolgd door de definitieve versie op 16 maart. De uiteindelijke implementatie volgt in juni. Daarmee heeft de markt geruime tijd om de nieuwe taxonomie te implementeren.

Over SBR Banken: een snellere beoordeling van kredietaanvragen en -revisies

Wacht niet langer en ga mee in de digitalisering van gegevensuitwisseling. Sluit aan op SBR Banken, dé standaard voor het digitaal en gestandaardiseerd aanleveren van financiële rapportages op het gebied van kredieten en in 2018 ook voor vastgoeddata en de Standaard Bankverklaring.

SBR Banken is een initiatief van ABN AMRO, ING en Rabobank. Meer informatie via: www.sbrbanken.nl

Aanvullende vragen: Esmée Grit (communicatiemanager SBR Banken). Telefoon: +31 6 51 69 13 93. Mail: esmee.grit@sbrbanken.nl

Pilot Verzamelcertificaat voor de VT

In aanloop naar de Go Live datum van de Vastgoedtaxonomie (VT) in juni, zijn wij allen hard aan het werk om te zorgen dat er straks een goede XBRL datastroom tussen de taxateurs en de banken op gang komt. Daarin...

22 mei 2018
Taxonomieën