SBR Banken levert digitale versie voor de Standaard Bankverklaring

11 april 2018
Taxonomieën

PERSBERICHT - SBR Banken publiceert vandaag de definitieve versie van de Standaard Bankverklaring taxonomie (SBV12). Hiermee is de stap gezet om de Standaard Bankverklaring (SBV) digitaal te leveren. De SBV is een document die de bank verstrekt (op verzoek van de ondernemer) aan de accountant voor het controleren van de jaarrekening.

De SBV-taxonomie vormt de basis voor het verder digitalisering en standaardisering van data uitwisseling van bankgegevens van de onderneming. Deze moderne en efficiënte manier van werken biedt voordelen voor de ketenpartijen. Zo zijn de voordelen voor de banken en intermediairs omvangrijk. Versimpeling in het administratieve proces en dus lastenverlaging, hogere kwaliteit van gegevens en mogelijkheid tot hergebruik van de gegevens.  Voor softwareleveranciers is het een uitbreiding van hun dienstverlening en biedt het kansen in de doorontwikkeling van bijvoorbeeld upload faciliteiten.

De SBV-taxonomie betekent een uitbreiding van diensten van SBR Banken dat ook al de uitwisseling van financiële rapportages verzorgt tussen ondernemingen, intermediairs en banken. Dat gaat op basis van de uitgangspunten van Standard Business Reporting (SBR) zoals door de overheid ontwikkeld.

Met SBR wordt data ingevoerd in een bronbestand dat vervolgens voor vele doeleinden kan worden hergebruikt. SBR Banken heeft voor de rapportages een aparte technische infrastructuur ontwikkeld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een standaard, gemeenschappelijke taal; de taxonomie.

De SBV12 spitst zich toe op faciliteiten als:

  • Kredieten
  • Zekerheden
  • Betaal-, spaar- en beleggingsrekeningen
  • Bevoegdheden

Verdere detailinformatie over de SBV12 is te vinden in de taxonomieënsectie op de SBR Banken website.
De SBV12 is tot stand gekomen met een groep ervaringsdeskundigen van ABN Amro, Rabobank en ING. Daarnaast is gewerkt met ketenpartijen als softwareleveranciers en intermediairs, met deze definitieve versie kunnen alle partijen de nodige voorbereidingen treffen voor implementatie in de in de eigen organisatie.

Pilot Verzamelcertificaat voor de VT

In aanloop naar de Go Live datum van de Vastgoedtaxonomie (VT) in juni, zijn wij allen hard aan het werk om te zorgen dat er straks een goede XBRL datastroom tussen de taxateurs en de banken op gang komt. Daarin...

22 mei 2018
Taxonomieën