Steun voor gezamenlijke roadmap SBV

14 november 2017
Taxonomieën

Met een stevige berg papierwerk stapte Peter Ebbeling op 2 november aan het einde van de middag weer in de auto. Het voelde niet als een last voor de manager van het implementatieprogramma van de Standaard Bankverklaring (SBV) in SBR.

Het was immers het resultaat van een workshopmiddag in Amsterdam met intermediairs, softwareleveranciers en vertegenwoordigers van de banken om een creatieve lijst samen te stellen van wensen, milestones en te omzeilen knelpunten.

Inmiddels is hij druk in de weer om het denkwerk van de markt te vertalen naar een gezamenlijke roadmap die nog voor het einde van het jaar aan het ketenoverleg wordt voorgelegd.

Belangrijke mijlpalen voor de SBV-uitrol zijn:

  • 1 februari 2018 - alfaversie van de SBV-taxonomie
  • 30 maart 2018 - definitieve versie van de SBV-taxonomie
  • 1 oktober 2018 - implementatie SBV.

Met de ruime input in het eerste zogeheten ketenoverleg was de workshop een succesvolle bijeenkomst. Ebbeling onderstreepte bij aanvang duidelijk dat hij het als een gezamenlijk programma ziet. “Dat betekent commitment van de ketenpartijen en het gezamenlijk bewaken van de voortgang van de roadmap”, aldus Ebbeling.

Kruiwagens
Daarover was geen enkele discussie met de aanwezigen. Zij steunden een dergelijke aanpak volledig en zijn graag aangesloten bij de roadmap want er valt veel te winnen.

Ebbeling: “Nu levert de intermediair bij de bank een papieren aanvraag in. De bank gaat vervolgens een overzicht samenstellen van allerhande gegevens zoals van bankrekeningen en leningen. De accountant heeft die nodig het controleren van de jaarstukken van een onderneming. De intermediair krijgt de teruglevering van de banken nu nog op papier.

Daarmee gaat het uiteindelijk toch nog om bijna kruiwagens vol papier. “Daar gaan we van af. Het grote voordeel wordt straks vooral dat de teruglevering in digitale vorm via SBR Banken gaat verlopen. Daarmee maken we echt een grote stap. Dat is de echte business case onder de digitalisering en standaardisering van de SBV.”

Pilot Verzamelcertificaat voor de VT

In aanloop naar de Go Live datum van de Vastgoedtaxonomie (VT) in juni, zijn wij allen hard aan het werk om te zorgen dat er straks een goede XBRL datastroom tussen de taxateurs en de banken op gang komt. Daarin...

22 mei 2018
Taxonomieën