Taxateurs voegen ook in op digitale snelweg met nieuwe Vastgoedtaxonomie

20 december 2017
Taxonomieën

Met de publicatie van de alfaversie van de nieuwe Vastgoedtaxonomie op 21 december wordt een forse stap gezet op weg naar 'het nieuwe werken' in de vastgoedwereld. De komst van deze VT12 is een tevens opstap naar een digitalisering en standaardisering van de gehele keten.

De VT12 gaat niet alleen het werkpatroon van taxateurs in de zakelijke vastgoedmarkt aanzienlijk veranderen, ook aan de zijde van de banken is een transformatie ingezet om data-uitwisseling op het gebied van taxatierapportages mogelijk te maken.

In de zakelijke markt is een taxateur naar schatting zo'n 60% van de tijd bezig met het verzamelen van data om gebouwen in beeld te brengen, en die gegevens vervolgens in een rekenmodel te structureren met bijvoorbeeld huurlijsten.

Vastgoedwaardes

Die data wordt gebruikt voor input aan de bank die elke drie jaar inzicht moet kunnen bieden in vastgoedwaardes waarop financieringen uitstaan. Nu komt nagenoeg alle vastgoedinformatie in verschillende bestandsformaten bij de bank binnen. Het gaan hierbij om taxatie-informatie, WOZ-verklaringen en huurlijsten.

Het voortdurend opnieuw invoeren van data neemt hierbij veel tijd in beslag en leidt tot onnauwkeurigheden. Bovendien past een dergelijke werkwijze niet bij de mogelijkheden van de 'digitale snelweg' die SBR Banken heeft uitgerold.

In een ideale wereld besteedt de taxateur veel minder tijd aan datacollectie en -invoer. Dan stuurt de eigenaar de huurlijsten via SBR. En kan de bank die eenvoudig delen met de taxateur als er een rapport moet worden opgesteld. Zo ontstaat er een snelle en eenduidige digitale data-uitwisseling. Niet alleen tussen vastgoedondernemers en hun bank, maar ook met andere partijen zoals toezichthouders. De hele keten heeft er dus baat bij.

Kenmerkend

Het team van SBR Banken is verantwoordelijk voor ontwikkeling en introductie van de VT12, in nauwe samenwerking met softwareleveranciers, banken en vastgoedexperts. Hiermee wordt een flinke stap gezet naar papierloos werken rondom taxatierapportages. Kenmerkende onderdelen van de VT12 zijn als volgt:

  • Taxatie-informatie die banken digitaal willen ontvangen;
  • Huurinformatie die banken én taxateurs digitaal willen ontvangen;
  • Datavelden voor opdrachtverstrekking van een taxatieopdracht.

SBR Banken voorziet in de vastgoedwereld eenzelfde proces als met de ontwikkeling van de Bankentaxonomie voor financiële rapportages. In de beginfase wil de markt overtuigd worden van het nut, maar daarna volgt een 'tipping point'. Dat brengt vaart in het aantal aansluitende ondernemingen die op een moderne manier willen werken inclusief de stap naar een nieuw verdienmodel.

De alfaversie van de taxonomie gaat nu door de markt worden getest. Tot 24 januari kan worden gereageerd via de website van SBR Banken. Input zal worden verwerkt in de bètaversie die voor 16 februari gepland staat, gevolgd door de definitieve versie op 16 maart.

De implementatie is dan voorzien in juni. Daarmee hebben marktpartijen ruimschoots de tijd de omslag te gaan maken.

Pilot Verzamelcertificaat voor de VT

In aanloop naar de Go Live datum van de Vastgoedtaxonomie (VT) in juni, zijn wij allen hard aan het werk om te zorgen dat er straks een goede XBRL datastroom tussen de taxateurs en de banken op gang komt. Daarin...

22 mei 2018
Taxonomieën