Voorbereidingen digitaal leveren SBV in volle gang

25 januari 2018
Taxonomieën

Eind 2017 is de roadmap 2018 opgeleverd voor de implementatie van de Standaard Bankverklaring (SBV). Maar waar staat de SBV ook alweer voor? De Standaard Bankverklaring is een document waarmee de bank aangeeft welke producten de klant op een gegeven datum bezit. De SBV is een van de documenten die accountants gebruiken voor het opmaken van de jaarrekening bij met name middelgrote en grote klanten. Als groot voordeel zien de ketenpartijen de mogelijkheid van hergebruik van data als de SBV digitaal wordt geleverd.

Wat is de status van de SBV?

Op 1 februari 2018 wordt de bèta versie van SBV taxonomie gepubliceerd. Het opleveren van de functionele en technische requirements van het leverproces van de SBV is de volgende stap. Tot slot richt het SBV team alle pijlen op 1 oktober om de levering van de SBV digitaal, via de BIV, mogelijk te maken.

Pilot Verzamelcertificaat voor de VT

In aanloop naar de Go Live datum van de Vastgoedtaxonomie (VT) in juni, zijn wij allen hard aan het werk om te zorgen dat er straks een goede XBRL datastroom tussen de taxateurs en de banken op gang komt. Daarin...

22 mei 2018
Taxonomieën