Waar blijft de digitale agenda voor Agrarisch Nederland?

14 november 2017
Blogs

De agrosector is voor de banken een vertrouwde branche. Door de jaren is er een hechte relatie opgebouwd met deze sector op het gebied van financiële dienstverlening. En die samenwerking is ook gebleven in het huidige tijdperk van digitalisering en standaardisering van financiële rapportages. Alleen komt data niet meer uit een beduimeld schriftje, maar direct uit de computers van de melkrobot en die de kunstmest gps-gestuurd zaait.

Okko Smit is als Product Manager Digitaal Financieren bij de Rabobank nauw betrokken bij de ontwikkeling van de specifieke agro-extensie van de nieuwe Bankentaxonomie BT12. Dat het hier om een relevante sector gaat voor de banken mag duidelijk zijn uit het feit dat alleen al zijn werkgever aan agro-leningen €27,5 miljard heeft uitstaan.

Brug te ver
Met dat laatste doelt hij op de afschrijvingsstaten en de stallijsten, beter bekend als 'landbouwmachines' en 'levende have'. Aanvankelijk wilde Smit dat deze twee onderdelen ook in de BT12 in digitale en gestandaardiseerde vorm beschikbaar zouden komen, maar in gesprek met softwareleveranciers en intermediairs werd dit niet doorgezet. “De markt gaf duidelijk aan dat dit voor nu een brug te ver is. We nemen hier dus nog even de tijd voor en onderzoeken mogelijke alternatieven.”

Over aanleveringen via SBR Banken is Smit in zijn algemeenheid tevreden. “Bij de kleinere bedrijven die hun diensten verlenen in de handel, industrie en dienstverlening is de kwaliteit over het algemeen goed. Maar die standaard data komt eigenlijk vaak grotendeels direct uit het online-boekhoudpakket. Ik zie nog veel groeimogelijkheden voor de grotere én agrarische bedrijven in 2018, die in de regel meer en meer specifieke data zullen gaan aanleveren”.

Smit: “Natuurlijk moeten die, en dan vooral de intermediairs voor deze bedrijven, meer investeren in software en het structureren van de data. Aan de andere kant, als er ergens met computers wordt gewerkt om kassen op temperatuur te houden of koeien te melken met volautomatische melkwinningssystemen dan is het wel in de agrarische sector. De data zijn er dus wel, maar moet vaak nog digitaal ontsloten en gekoppeld worden. Daar moeten we dus samen nog een flinke slag kunnen maken.”

Robotisering
Dat laatste trekt Smit ook graag nog wat breder, richting heel Nederland. “Wat we nu als banken met financiële rapportages in SBR doen, past natuurlijk in een veel grotere beweging. Kijk naar de doorontwikkeling met Referentie GrootboekSchema (RGS), PSD-2, digitaal facturen met UBL en blockchain. Deze ontwikkelingen leiden allemaal naar nog meer open data-uitwisseling. De digitalisering gaat onverminderd door. Grote vragen daarbij zijn: wil je mee én kun je mee?”

Daarom verbaast het Smit dat in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet digitalisering van de BV NL niet als hoofdthema is opgenomen. Hoewel de overheid wel inzet op digitalisering, zou het goed zijn de agrarische keten daarbij als een van de speerpuntsectoren te kiezen.

“Juist omdat we als Nederland de tweede voedselexporteur ter wereld zijn, is het van belang voorop te blijven lopen in de digitalisering van deze keten. Voor een verhoging van de efficiency en een optimalisering van de bedrijfsvoering. Naast belangrijke zaken als duurzaamheid en economie zou het nieuwe kabinet hier dus meer focus op mogen hebben.”

Hij ziet de digitalisering overigens ook aan de belevingswereld van zijn kinderen. “Die konden laatst voor een vakantie-werkweek kiezen uit het bouwen van een website of een robot programmeren. De digitale wereld vraagt om nieuwe competenties. Die moet je zo vroeg mogelijk ontwikkelen. En verder blijft samenwerking met alle betrokken partijen in de keten en elkaar helpen een belangrijke succesfactor.' Je moet het samen doen en kunt dan ook samen de voordelen van verdere digitalisering benutten.

Standaard Bankverklaring; van gedoe naar gemak

Bedrijven, overheden en andere organisaties, die onderdeel uitmaken van een 'keten', merken dagelijks het belang van een optimale uitwisseling van digitale informatie; om processen beter, efficiënter en sneller te...

09 augustus 2018
Blogs