Informatie over de natuurlijk persoon
Natural person information
Informatie over de natuurlijk persoon
Aangever
Duration: 2020-01-01 - 2020-12-31
Explicit Dimension: bd-dim-dim:PartyDimension Member: bd-dim-mem:Declarant
Staatliche Zivildienstnummer (BSN)
Government Civilian Service Number (BSN)
Numéro de service civil du gouvernement (BSN)
Burgerservicenummer (BSN)
Concept name: nl-cd:PrivatePersonIdentification
Voorletters
Concept name: bd-i:Initials
Achternaam
Concept name: bd-i:Surname
Datum geboorte
Concept name: bd-i:DateOfBirth
Informatie over de natuurlijk persoon - partner
Natural person information - partner
Informatie over de natuurlijk persoon - partner
Partner
Duration: 2020-01-01 - 2020-12-31
Explicit Dimension: bd-dim-dim:PartyDimension Member: bd-dim-mem:Partner
Staatliche Zivildienstnummer (BSN)
Government Civilian Service Number (BSN)
Numéro de service civil du gouvernement (BSN)
Burgerservicenummer (BSN)
Concept name: nl-cd:PrivatePersonIdentification
Voorletters
Concept name: bd-i:Initials
Achternaam
Concept name: bd-i:Surname
Datum geboorte
Concept name: bd-i:DateOfBirth
Informatie over de rapportage
Report information
Informatie over de rapportage
Aangever
Duration: 2020-01-01 - 2020-12-31
Explicit Dimension: bd-dim-dim:PartyDimension Member: bd-dim-mem:Declarant
Startdatum für die Finanzperiode
Start date for financial period
Date de commencement de l'exercice budgétaire
Begindatum rapportageperiode
Concept name: nl-cd:StartDateForFinancialPeriod
Enddatum für die Finanzperiode
End date for financial period
Fin de l'exercice budgétaire
Einddatum rapportageperiode
Concept name: nl-cd:EndDateForFinancialPeriod
Box 1
Box 1
Box 1
Aangever
Duration: 2020-01-01 - 2020-12-31
Explicit Dimension: bd-dim-dim:PartyDimension Member: bd-dim-mem:Declarant
Income box 1
Inkomen box 1
Concept name: frc-i:IncomeBox1
Totaal eigenwoningschuld
Concept name: bd-i:OwnHouseAcquisitionDebtTotal
WOZ-waarde eigen woning hoofdverblijf
Concept name: bd-i:OwnHousePrincipalResidenceImmovablePropertyLawValue
Box 1 - partner
Box 1 - partner
Box 1 - partner
Partner
Duration: 2020-01-01 - 2020-12-31
Explicit Dimension: bd-dim-dim:PartyDimension Member: bd-dim-mem:Partner
Income box 1
Inkomen box 1
Concept name: frc-i:IncomeBox1
Box 2
Box 2
Box 2
Aangever
Duration: 2020-01-01 - 2020-12-31
Explicit Dimension: bd-dim-dim:PartyDimension Member: bd-dim-mem:Declarant
Reguliere voordelen uit het aanmerkelijk belang
Concept name: bd-i:SubstantialInterestRegularBenefitsGrossTotal
Aftrekbare kosten bij reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang
Concept name: bd-i:SubstantialInterestRegularBenefitsDeductibleCostsTotal
Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang
Concept name: bd-i:SubstantialInterestAcquisitionPrice
Overdrachtsprijs bij verkoop en dergelijke van het aanmerkelijk belang
Concept name: bd-i:SubstantialInterestTransferPriceTotal
Total of advantage substantial interest
http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
Totaal van voordeel aanmerkelijk belang
http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
Concept name: frc-i:SubstantialInterestAdvantage
Box 3
Box 3
Box 3
Aangever
Duration: 2020-01-01 - 2020-12-31
Explicit Dimension: bd-dim-dim:PartyDimension Member: bd-dim-mem:Declarant
Voordeel uit sparen en beleggen
Concept name: bd-i:SavingsAndInvestmentsBenefits
Saldi bankrekeningen, spaartegoeden, -bewijzen etc.
Concept name: bd-i:AssetBankAccountSavingsCertificatesEtcBalance
Totaal effectenbezit
Concept name: bd-i:StockTotal
Onroerende zaken
Concept name: bd-i:ImmovablePropertyTotal
Schuld onroerende zaken box 3 elders belast - vermindering
Concept name: bd-i:TaxationElsewhereBox3ReductionAssetImmovablePropertyDebt
Totaal andere schulden
Concept name: bd-i:DebtsOtherTotal
Total of other box 3
http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
Totaal van overige box 3
http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
Concept name: frc-i:OtherBox3
Toelichting
Notes
Toelichting
Aangever
Duration: 2020-01-01 - 2020-12-31
Explicit Dimension: bd-dim-dim:PartyDimension Member: bd-dim-mem:Declarant
Disclosure of the declaration of income tax
Toelichting op de aangifte inkomstenbelasting
Concept name: frc-i:IncomeTaxDeclarationDisclosure