Dit is het laatste nieuws

Een frisse start: SBR Banken wordt SBR Nexus

06 december 2018
Algemeen

SBR Banken startte in 2010 met als doel een papierloos efficiënt kredietproces voor alle ondernemers in Nederland. Nu, 9 jaar later, is de balans opgemaakt en gaat SBR Banken vanaf 1 december a.s. door als SBR Nexus. Een frisse nieuwe start met een nieuwe naam, een nieuwe visie en een nieuwe aanpak: Versimpeling, Verbreding en Vernieuwing.

Een frisse start: SBR Banken wordt SBR Nexus

Het delen van data van machine tot machine kan alleen als de ontvangen data niet alleen digitaal maar ook eenduidig is. SBR Banken heeft de afgelopen jaren die eenduidigheid verzorgt in de vorm van verschillende taxonomieën. Daarnaast heeft SBR Banken gewerkt aan een infrastructuur waarmee accountants en taxateurs namens hun klanten veilig rapportages kunnen aanleveren bij de banken.

Wat hebben we geleerd?
De infrastructuur van SBR Banken is solide, waterdicht en met recht één van de successen van SBR Banken te noemen. Terugkijkend op de afgelopen 9 jaar is er veel geleerd wat resulteert in een aantal verbeterpunten:

  • Beter aansluiten bij werkprocessen van accountants/intermediairs, taxateurs en banken
  • Rapportages moeten makkelijker leesbaar zijn voor medewerkers van banken
  • Gebruik maken van bestaande rapportages i.p.v. maatwerk

Nieuwe kansen
Naast verbeterpunten zijn er ook ontwikkelingen in die markt die nieuwe kansen bieden voor SBR Banken. Data speelt een steeds belangrijkere rol in de economie. Uit onderzoek [1]blijkt dat Nederlandse bedrijven hun bedrijfsvoering steeds meer gaan baseren op data; zoals het aanbieden van nieuwe producten en/of diensten, het vergroten van interne efficiency en het verbeteren van risicomanagement.

Dat houdt in dat ook ondernemers steeds vaker gevraagd zullen worden om hun bedrijfsinformatie aan te leveren bij verschillende bedrijven en instanties. Maar ondernemers ervaren in de huidige situatie veel praktische drempels, bijvoorbeeld ten aanzien van veiligheid en het missen van standaarden.

SBR Nexus: makkelijk en veilig delen van bedrijfsinformatie
De combinatie van verbeterpunten en nieuwe kansen resulteert in een nieuwe visie, een nieuwe aanpak en een nieuwe naam: SBR Nexus. SBR Nexus wil hét netwerk worden waar Nederlandse ondernemingen hun bedrijfsinformatie makkelijk en veilig kunnen delen met uiteenlopende partijen.

De nieuwe aanpak van SBR Nexus gaat aan de hand van 3 pijlers: Versimpelen, Verbreden en Vernieuwen.

Versimpelen               De processen voor zowel zendende partijen als ontvangende partijen worden sterk versimpeld. Het gebruikersgemak zal voorop komen te staan. Een belangrijk onderdeel van de versimpeling is het aansluiten bij bestaande rapportages; zoals de inrichtingsjaarrekening (Q1 2019), IB-aangifte en VPB-aangifte (Q2 2019). Dit maakt het voor de intermediairs makkelijker omdat deze rapportage al beschikbaar is binnen hun bestaande processen.

Verbreden                  Naast banken zullen er komende jaren steeds meer ontvangende partijen aangesloten worden op het netwerk van SBR Nexus. Denk hierbij bijvoorbeeld aan brancheorganisaties, alternatieve financieringspartijen en leasemaatschappijen.

Vernieuwen                Naast nieuwe partijen zullen er komende jaren ook nieuwe datastromen worden ontwikkeld. Denk hierbij aan datastromen t.b.v. het aanvragen van een financiering, het aanvragen van een leaseovereenkomst, benchmarking en ken-je-klant. Ook mogelijkheden tot nieuwe manieren van datadelen voor ondernemingen worden onderzocht.

 

[1]“Zachte” infrastructuur voor datadelen als basis van een snel ontwikkelende digitale economie” - Innopay in opdracht van Ministerie van Economische Zaken

Rabobank, ING en ABN Amro over de SBR Jaarrekening

Banken stellen de SBR Jaarrekening ook als norm en vragen er actief om bij ondernemers.

In deze video leggen ABN Amro, Rabobank en ING het belang uit van digitale uitwisseling van financiële gegevens. Snel, veilig...

26 januari 2021
Algemeen

Digitaal aanleveren, juist nu!

De Coronacrisis is voor ondernemers een uitdagende periode. In veel branches leiden de maatregelen tot sluiting, minder omzet of nieuwe initiatieven. Het aantal ondernemers wat een beroep doet op een van de banken...

22 april 2020
Algemeen

DataDeelCoalitie officieel van start

Op 30 januari is de Data Sharing Coalition in het Muntgebouw in Utrecht officieel van start gegaan. Dit initiatief komt voort uit een onderzoek dat in 2018 door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is...

04 februari 2020
Algemeen