Dit is het laatste nieuws

NBA maakt afspraak met banken over verklaring bij XBRL-jaarrekening

02 april 2019
Algemeen

SBR Nexus heeft in de BT13 de SBR Jaarrekening geïntroduceerd. Deze omvat twee rapportages: de inrichtingsjaarrekening en de inrichtingsjaarrekening beperkt. Het is op dit moment nog niet mogelijk om de accountantsverklaring als aparte rapportage mee te sturen. Voor de BT13 geldt voor bovenstaande rapportages inmiddels een tijdelijke oplossing om het meesturen van de accountantsverklaring te faciliteren.

 

Tijdelijke oplossing
De SBR Jaarrekening bestaat dus uit de inrichtingsjaarrekening en de inrichtingsjaarrekening beperkt. De beperkte variant is bedoeld voor micro- en kleine ondernemingen om de jaarrekening in SBR-formaat op te stellen bestemd voor een bank. Voor beide rapportages geldt: de gehele inhoud van desbetreffende verklaring, die moet zijn opgesteld in overeenstemming met de vereisten in de daarvoor geldende Standaard uit de NV COS, kan worden gekopieerd in het veld 'Verwijzing naar de accountantsverklaring'.

Om aan te geven dat het gaat om een afschrift van een verklaring vermeldt de accountant bij de ondertekening 'was getekend' of w.g. voor zijn naam. Het veld 'Verwijzing naar de accountantsverklaring' is te vinden in de 'Overige gegevens'. Deze werkwijze komt overeen met het in mei 2017 voor middelgrote ondernemingen gesloten convenant tussen de via SBR Nexus aangesloten banken en de NBA.

Voor de overige rapportages in de BT13 blijft de regeling van 2018 van toepassing en wordt door middel van knoppen aangegeven welke verklaring bij de jaarrekening van de betreffende onderneming is afgegeven. De NBA gaat nadenken over het intrekken of aanpassen van NBA-handreiking 1114. Deze handreiking is gebaseerd op de werkwijze dat in de BT gegevens zijn opgenomen die niet uit de jaarrekening en jaarverslag blijken.

Toekomstvaste oplossing
SBR Nexus en NBA werken de komende periode gezamenlijk aan een toekomstvaste oplossing om het versturen van de verschillende rapportages met bijbehorende verklaringen op meer optimale wijze te ondersteunen.

 

Rabobank, ING en ABN Amro over de SBR Jaarrekening

Banken stellen de SBR Jaarrekening ook als norm en vragen er actief om bij ondernemers.

In deze video leggen ABN Amro, Rabobank en ING het belang uit van digitale uitwisseling van financiële gegevens. Snel, veilig...

26 januari 2021
Algemeen

Digitaal aanleveren, juist nu!

De Coronacrisis is voor ondernemers een uitdagende periode. In veel branches leiden de maatregelen tot sluiting, minder omzet of nieuwe initiatieven. Het aantal ondernemers wat een beroep doet op een van de banken...

22 april 2020
Algemeen

DataDeelCoalitie officieel van start

Op 30 januari is de Data Sharing Coalition in het Muntgebouw in Utrecht officieel van start gegaan. Dit initiatief komt voort uit een onderzoek dat in 2018 door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is...

04 februari 2020
Algemeen