Dit is het laatste nieuws

NOAB: SBR Nexus maakt aanlevering aan banken veel eenvoudiger

19 augustus 2019
Algemeen

Eind 2018 heeft SBR Banken het roer drastisch omgegooid en een nieuwe aanpak gelanceerd. SBR Nexus maakt het voor administratiekantoren veel eenvoudiger om via SBR aan te leveren. Geen uitgebreide en tijdrovende rapportages meer, maar aanleveren met enkele drukken op de knop. In dit artikel wordt ingegaan op de laatste ontwikkelingen en wordt alvast een doorkijkje gegeven naar de toekomstige ontwikkelingen.

NOAB: SBR Nexus maakt aanlevering aan banken veel eenvoudiger

SBR Banken startte in 2010 met als doel een papierloos en efficiënt kredietproces voor alle ondernemers in Nederland. Eind 2018 is de balans opgemaakt en is ervoor gekozen om een aantal belangrijke veranderingen door te voeren. Met SBR Nexus als nieuwe naam en met het motto 'Versimpelen, Verbreden en Vernieuwen' is gekozen voor een aanpak die met name administratiekantoren meer zal aanspreken. Aanlevering via SBR is een stuk simpeler geworden. Doordat ook niet-banken (o.a. brancheorganisaties en alternatieve financiers) naar verwachting vanaf komend najaar SBR Jaarrekeningen kunnen ontvangen wordt de SBR Jaarrekening steeds relevanter en neemt SBR in de nabije toekomst een grote vlucht.

SBR Jaarrekening standaard aanwezig binnen software

In nauwe samenwerking met softwareleveranciers heeft SBR Nexus de SBR Jaarrekening ontwikkeld. De inhoud is voor 100% afgeleid van de Nederlandse Taxonomie. Alle toonaangevende softwareleveranciers (Caseware, MLE, Pro Management, Unit4 en Visionplanner) ondersteunen de SBR Jaarrekening standaard binnen het reguliere samenstelproces.

Mark Bisschop van SBR Nexus vertelt: “Een voorwaarde was dat er beter aangesloten moest worden bij het proces van de accountants- en administratiekantoren. Het genereren van een SBR Jaarrekening is momenteel slechts één druk op de knop, waardoor aanleveren heel simpel is geworden. Banken vragen intermediairs niet meer om een PDF-bestand, want die ontvangen ze vanuit hun eigen SBR-proces rechtstreeks in het klantdossier”.

Er zijn 3 soorten SBR Jaarrekeningen ontwikkeld.

 • Voor Micro-entiteiten en kleine rechtspersonen is de 'Inrichtingsjaarrekening beperkt' voldoende: zo kunnen deze ondernemers de jaarrekening in SBR-formaat opstellen voor een bank.
  (instance: frc-rpt-nt-inrichtingsjaarrekening-beperkt-2018)
   
 • Eenmanszaken, V.O.F.'s of maatschappen kunnen gebruikmaken van de 'Inrichtingsjaarrekening natuurlijke personen'. (instance: frc-rpt-nt-inrichtingsjaarrekening-np-2018)
   
 • En voor de volledigheid vermelden wij ook de 'Inrichtingsjaarrekening', bedoeld voor accountants. Deze is uitgebreider en bedoeld voor middelgrote ondernemingen. Het is op dit moment nog niet mogelijk om de accountantsverklaring als aparte rapportage mee te sturen. SBR Nexus en NBA hebben voor de Jaarrekeningrapportages een tijdelijke oplossing uitgewerkt. Op deze manier wordt voor de BT13 het versturen van de accountantsverklaring gefaciliteerd. (instance: frc-rpt-nt-inrichtingsjaarrekening-2018)

Rol van portal wordt nog belangrijker

Steeds meer partijen vragen om de SBR Jaarrekening. Naar verwachting sluiten komend najaar ook brancheorganisaties en alternatieve financiers zich aan bij SBR Nexus. Dit betekent dat ook zij SBR rapportages kunnen ontvangen en verwerken. Momenteel wordt de SBR rapportage nog vanuit de rapportagesoftware naar een portal gestuurd om deze, na akkoord van de klant, aan te leveren bij de bank. Wanneer de SBR Jaarrekening naar meerdere partijen kan worden aangeleverd, ligt het meer voor de hand om dit te initiëren vanuit de portal. Vanuit deze portal kan dezelfde jaarrekening dan naar meerdere ontvangende partijen worden verstuurd. Echter, de leveranciers van portaalsoftware dienen hier nog een workflow voor te ontwikkelen. Tot die tijd wordt de SBR Jaarrekening vanuit de rapportagesoftware apart ingestuurd.

Roadmap

De volgende zaken staan voor dit jaar nog op de roadmap:

PLANNING*

ONDERDEEL

2019 - september/oktober

Versturen SBR aangiften Inkomstenbelasting naar banken en alternatieve financiers

2019 - najaar/begin 2020

Aanvraagtaxonomie live. Een standaard set aan bestanden kan hiermee aan meerdere financiers worden aangeleverd

2019 - Vanaf september

Agro-extensie voor melkvee kan via SBR worden aangeleverd bij de banken

*planning onder voorbehoud. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend

NOAB ondersteunt SBR

NOAB ondersteunt standaardisatie door middel van SBR en ziet dit als een belangrijke ontwikkeling voor de achterban. Standaardisatie biedt onder meer voordelen in benchmarking en het uitwisselen van gegevens. Het is dan ook een belangrijk onderdeel in de strategie voor de nabije toekomst.

NOAB en SBR Nexus kijken samen hoe het aanleveren van SBR Jaarrekeningen nog makkelijker kan worden gemaakt door samen te werken en en 'how-to's' op te stellen.

Aan de slag!

Goed nieuws: u kunt vandaag nog aan de slag. Klanten hebben wellicht vragen over de aanlevering van de SBR Jaarrekening. U kunt uw klanten het beste helpen als u onderstaande stappen doorloopt:

 1. Update de laatste versie van uw software (mits niet online)
 2. Bekijk het webinar of het instructiefilmpje van uw software om te zien hoe makkelijk u nu kunt aanleveren
 3. Doe een test om te ervaren of het aanleveren van SBR Jaarrekeningen werkt
 4. Check uw account bij SBR Nexus en ga na of uw certificaat nog is 'ge-whitelist' via het Aansluitportaal
 5. Houd via NOAB en SBR Nexus de ontwikkelingen in de gaten om vanaf het najaar ook de IB-aangiften via SBR te kunnen insturen vanuit uw fiscale aangiftepakket.

Meer informatie

Bron: website NOAB (https://www.noab.nl/nieuws/sbr-nexus-maakt-aanlevering-aan-banken-veel-eenvoudiger-0)

Rabobank, ING en ABN Amro over de SBR Jaarrekening

Banken stellen de SBR Jaarrekening ook als norm en vragen er actief om bij ondernemers.

In deze video leggen ABN Amro, Rabobank en ING het belang uit van digitale uitwisseling van financiële gegevens. Snel, veilig...

26 januari 2021
Algemeen

Digitaal aanleveren, juist nu!

De Coronacrisis is voor ondernemers een uitdagende periode. In veel branches leiden de maatregelen tot sluiting, minder omzet of nieuwe initiatieven. Het aantal ondernemers wat een beroep doet op een van de banken...

22 april 2020
Algemeen

DataDeelCoalitie officieel van start

Op 30 januari is de Data Sharing Coalition in het Muntgebouw in Utrecht officieel van start gegaan. Dit initiatief komt voort uit een onderzoek dat in 2018 door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is...

04 februari 2020
Algemeen