Dit is het laatste nieuws

Publicatie financierentaxonomie 16 - bèta versie

14 October 2021
Taxonomieën

De bèta versie van de financierentaxonomie 16 (FT16-B) is gepubliceerd. Op basis van de input vanuit de keten is deze versie opgesteld.

De bèta versie dient als input voor het testtraject om uiteindelijk te komen tot een definitieve versie. Alle bevindingen die tijdens het (keten) testtraject worden verzameld dienen wederom als input en leiden tot een definitieve versie die naar verwachting in december gepubliceerd zal worden.

 

Welke rapportages zijn opgenomen in de FT16?

In de FT16-B zijn de volgende SBR-rapportages opgenomen:

  • SBR Jaarrekening Rechtspersoon 2021
  • SBR Jaarrekening Rechtspersoon Beperkt 2021
  • SBR Jaarrekening Natuurlijk Persoon 2021

Wat zijn de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie?

Er zijn ten opzichte van de alfa versie een beperkt aantal wijzigingen doorgevoerd. De documentatie is te vinden via deze link.

 

Meer informatie? Neem contact op met Annemarie van der Pol of Lilian Sep.