Dit is het laatste nieuws

Scope FT16 en wijzigingen in NT16

15 June 2021
Taxonomieën

De voorbereidingen voor de FT16 worden getroffen! De Financieren Taxonomie (FT) valt onder de afspraken van het SBR Afsprakenstelsel en is afhankelijk van de Nederlandse Taxonomie (NT). De FT16 is het vervolg op de FT15. In de FT15 is onderscheid gemaakt tussen entrypoints voor SBR Jaarrekeningen en entrypoints voor de Financieringsaanvraag. We onderzoeken de mogelijkheid om de FT alleen te gaan gebruiken voor SBR Jaarrekeningen en daarmee de andere entrypoints te laten vervallen.

Aanpassingen in de FT komen voort uit i) wijzigingen in de NT en ii) wensen vanuit de gebruikers van de FT15. Voor de wijzigingen in de NT is al veel bekend, klik hier voor meer (detail)informatie (en dan kiezen voor KvK en 2021). De specifieke wijzigingen/verbeteringen in de FT16 ten opzichte van de FT15 zijn we vanuit SBR Nexus in samenwerking met gebruikers van de FT15 in beeld aan het brengen, zodat we die als verbetering kunnen meenemen in de ontwikkeling van de FT16.

Sector extensies zijn geen onderdeel van de FT, maar een aanvulling op de FT. Op dit moment is voor een aantal sectoren de taxonomie gereed, maar deze is nog niet geïmplementeerd in de keten. In het najaar van 2021 wordt i.s.m. banken, softwareleveranciers en accountants de pilot voor Melkveehouderij opgestart. Als deze succesvol verloopt, zullen meerdere sectoren volgen. Volgens de planning zal het voor de banken vanaf 2022 (gelijktijdig met implementatie van de FT16) mogelijk worden de Rapportage kerngegevens Melkveehouderij te ontvangen en verwerken.

Vragen of opmerkingen?
Neem voor meer informatie contact op met Annemarie van der Pol of Lilian Sep