Dit is het laatste nieuws

Van accountant naar dataregisseur

04 april 2019
Algemeen

De rol van de accountant is radicaal aan het veranderen. Het speelveld is onderhevig aan snelle digitalisering, waaronder het gebruik van SBR.

Via SBR (Standard Business Reporting) kunnen accountants nu al financiële gegevens direct bij de grootste banken van Nederland aanleveren. SBR Nexus (voorheen SBR Banken) helpt accountants hierbij: “Het wordt voor accountants steeds makkelijker om gegevens bij banken aan te leveren zonder dat aanvullende data handmatig moet worden ingevoerd”, zegt Mark Bisschop, Chief Strategy Implementation Officer bij SBR Nexus.

Bedrijven in de bedrijfsklasse micro en klein deponeren al sinds boekjaar 2016 hun jaarrekening via SBR. Voor middelgrote bedrijven is dat gestart in 2017. Grote bedrijven volgen in 2020. “Al is dat misschien wat te optimistisch”, denkt Bisschop. Er komen nu nog een aantal mogelijkheden bij voor SBR, zoals dus de banken. “Dat is goed voor de adoptie en het gebruik. Interessant is dat we via SBR ook informatie kunnen terug leveren aan accountants, zoals bijvoorbeeld een Standaard Bankverklaring. Daar is de eerste bank mee live gegaan en accountants zijn er heel enthousiast over. De komende periode gaat dat een enorme vlucht nemen.”

Het grootste knelpunt rond SBR was tot nu toe dat banken om heel veel aanvullende gegevens vroegen. “Het kostte accountants veel tijd om kredietrapportages samen te stellen. Tijd die ze niet in rekening konden brengen”, aldus Bisschop. “Ten tweede vroeg de bankmedewerker alsnog om een pdf-versie van de oude jaarrekening. Dan haakt de accountant op een gegeven moment af.”

Simpel en snel
SBR Nexus maakt het nu mogelijk om de SBR Jaarrekening in één druk op de knop naar de bank sturen. De bankmedewerker kan nog steeds een pdf krijgen, maar dan vanuit zijn eigen systeem. Aanvullend e-mailcontact tussen accountmanager en accountant is verleden tijd. ABN AMRO heeft al tienduizenden brieven gestuurd naar ondernemers om via SBR jaarrekeningen in te sturen. Andere banken volgen op korte termijn. Branchepartijen, zoals Bouwend Nederland, kunnen de SBR Jaarrekeningen gebruiken om benchmarks te doen voor hun leden.

Parallel aan het bankentraject kijkt SBR Nexus ook naar het toepassen van SBR bij de aanvraag van zakelijke leningen. Bisschop: “Samen met tientallen financieringsverstrekkers hebben we een taxonomie ontwikkeld. Daarin zit alles wat een onderneming nodig heeft om een kredietaanvraag te doen. Binnenkort gaan we een pilot draaien voor het krediet aanvraagproces. Tot slot, volgen later dit jaar ook leasemaatschappijen, zodat er een lease-aanvraag gedaan kan worden via SBR Nexus.”

De rol van de accountants wordt door SBR alleen maar belangrijker, denkt Bisschop. Tenminste, als zij de slag kunnen maken naar dataregisseurs. “Uitgebreide papieren rapporten gaan verdwijnen en worden vervangen door standaard rapporten in SBR-formaat. De accountant zal zich meer op de data moeten richten en frequenter moeten rapporteren. Zijn toegevoegde waarde zit niet zozeer in het maken van het dashboard, maar in de interpretatie van de gegevens. Hij kan ook een bepaalde mate van zekerheid aan de cijfers geven, zodat een partij daar waarde aan kan ontlenen. Bijvoorbeeld, een bank vindt het fijn dat de accountant meekijkt. Als de accountant daarmee aan de slag gaat, dan wordt hij een datamakelaar of -regisseur.”  

Een voorbeeld van nieuwe advieskansen zijn inzichten uit de Standaard Bankverklaring. Hierin vertelt de bank je bijvoorbeeld wat de verpandingen zijn en de rentepercentages. “Als je van al je klanten die standaard bankverklaring opvraagt, dat zet je die in een database. Dan zie je bijvoorbeeld dat de ene klant 4,9 procent betaalt en de ander 5,2 procent. Daarover kun je dan met de bank in gesprek. Wanneer je beschikking krijgt over meer geanonimiseerde data, kun je analyses doen. En kun je beter gaan bijsturen en analyseren.”

Wat accountants nu al kunnen doen om die kant van dataregisseur op te bewegen is ervaringen opdoen met de terugleverstroom. “In de Standaard Bankverklaring zit ontzettend veel informatie. Dat levert nieuwe inzichten en advieskansen op. Maar ook efficiency”, aldus Bisschop. “Voorheen kreeg je alles per post. Brieven bij elkaar zoeken. Waar staat het allemaal? En nu komt het via SBR Nexus allemaal op één plek binnen en kun je het veel simpeler inzichtelijk maken en delen met collega's en klanten.”

Kortom, SBR wordt voor accountants een belangrijke enabler, die hen helpt bij snellere verwerking. Samen met de mogelijkheid tot het genereren van meer inzichten heeft dit veel potentie.”

Bron: https://accountantweek.nl/artikel/sbr-mogelijkheden-accountants-data-inzichten 

Rabobank, ING en ABN Amro over de SBR Jaarrekening

Banken stellen de SBR Jaarrekening ook als norm en vragen er actief om bij ondernemers.

In deze video leggen ABN Amro, Rabobank en ING het belang uit van digitale uitwisseling van financiële gegevens. Snel, veilig...

26 januari 2021
Algemeen

Digitaal aanleveren, juist nu!

De Coronacrisis is voor ondernemers een uitdagende periode. In veel branches leiden de maatregelen tot sluiting, minder omzet of nieuwe initiatieven. Het aantal ondernemers wat een beroep doet op een van de banken...

22 april 2020
Algemeen

DataDeelCoalitie officieel van start

Op 30 januari is de Data Sharing Coalition in het Muntgebouw in Utrecht officieel van start gegaan. Dit initiatief komt voort uit een onderzoek dat in 2018 door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is...

04 februari 2020
Algemeen