Agro Taxonomie 14 Planten

De definitieve versie van de AGro Taxonomie (AGT14) is op 23 oktober 2020 gepubliceerd en bestaat uit de rapportage kerncijfers Akkerbouw, rapportage kerncijfers Vollegrondstuinbouw en rapportage kerncijfers Glastuinbouw. De onderdelen van de rapportages zijn:

 • Informatie over de rapportage
 • Informatie over de onderneming
 • Uitsplitsing opbrengsten
 • Uitsplitsing toegerekende kosten
 • Uitsplitsing niet toegerekende kosten
 • Specifieke posten activa en afschrijvingen
 • Grondtitels
 • Grondgebruik
 • Kerngegevens

  • Ledenleveringsbewijzen en zetmeel leveringsrecht (alleen bij akkerbouw)
  • Oppervlakte en gewicht of aantallen (voor akkerbouw per gewasgroep en voor glastuinbouw en vollegrondstuinbouw zelfs per gewas)
  • Teelttype 
  • Energie (voor glastuinbouw)

   • Inkoop en verkoop (duurzame) elektriciteit 
   • Inkoop en verkoop (duurzaam) warmtegebruik 
   • Gasverbruik

Hieronder de beschikbare publicaties:

Release-informatie                                     
Gebruikershandleiding                            
Overzicht data-elementen
Overzicht validaties
Overzicht labels, definities, enumeraties    
Overzicht dimensies                                 
Taxonomie AGT14 planten
Versioning
Voorbeeldinstance