Agro Taxonomie 14 Pluimvee

De definitieve versie van de AGro Taxonomie (AGT14) is op 20 juli 2020 gepubliceerd en bestaat uit de rapportage kerncijfers Pluimveehouderij. De onderdelen van de rapportage kerncijfers Pluimveehouderij zijn:

 • Informatie over de rapportage
 • Informatie over de onderneming
 • Uitsplitsing opbrengsten
 • Uitsplitsing toegerekende kosten
 • Uitsplitsing niet toegerekende kosten
 • Specifieke posten activa en afschrijvingen
 • Grondtitels
 • Grondgebruik
 • Kerngegevens

  • Pluimveerechten juridisch eigendom - ultimo kalenderjaar RVO
  • Pluimveerechten in Lease
  • Soorten pluimvee
  • Aantal verkochte eieren en opfokhennen
  • Kg verkocht vleespluimvee
  • Aantallen legkippen, moederdieren, opfokhennen en vleespluimvee
  • Aantal dierplaatsen leghennenhouderij en vleeskuikenouderdieren
  • Typering en staloppervlakte vleeskuikenshouderij

Hieronder de beschikbare publicaties:

Release-informatie
Gebruikershandleiding
Overzicht data-elementen (kruisjeslijst)
Overzicht validaties (formula) 
Overzicht labels, definities, enumeraties
Overzicht dimensies
Taxonomie AGT14 pluimvee (zip)  
Versioning (zip)
Voorbeeldinstance (zip)