Agro Taxonomie 14A Melkveehouderij

De alfa versie van de AGro Taxonomie (AGT14a) is op 25 juli 2019 gepubliceerd en bestaat uit de rapportage kerncijfers Melkveehouderij. De onderdelen van de rapportage kerncijfers Melkveehouderij zijn:

  • Informatie over de rapportage
  • Informatie over de onderneming
  • Uitsplitsing opbrengsten
  • Uitsplitsing toegerekende kosten
  • Uitsplitsing niet toegerekende kosten
  • Grondtitels
  • Grondgebruik
  • Kerngegevens: Fosfaatrechten, Melk/eiwit/vet, Afnemer, Aantallen melkkoeien/jongvee

Hieronder vind je de bestanden en documentatie behorende bij de alfa versie van de AGT 14-taxonomie (AGT14A):