Agro Taxonomie 14A Planten

De alfa versie van de AGro Taxonomie (AGT14A) is op 24 februari 2020 gepubliceerd en bestaat uit de rapportage kerncijfers Planten. Er zijn drie rapportages aanwezig voor de volgende onderdelen: Akkerbouw, Vollegrondstuinbouw en Glastuinbouw. De onderdelen van de rapportage kerncijfers Planten zijn:

  • Informatie over de rapportage
  • Informatie over de onderneming
  • Uitsplitsing opbrengsten
  • Uitsplitsing toegerekende kosten
  • Uitsplitsing niet toegerekende kosten
  • Specifieke posten activa en afschrijvingen
  • Grondtitels
  • Grondgebruik
  • Kerngegevens: ledenleveringsbewijzen, zetmeel leveringsrecht, oppervlakten en gewicht of aantallen, teelttype en energie.

Hieronder de beschikbare publicaties voor de AGT14A Planten:

Release-informatie      
Gebruikershandleiding    
Overzicht data-elementen
Overzicht validaties
Overzicht labels, definities, enumeraties
Overzicht dimensies
Taxonomie AGT14A Planten
Voorbeeldinstance