Agro Taxonomie 14A Pluimvee

De alfa versie van de AGro Taxonomie (AGT14A) is op 1 mei 2020 gepubliceerd en bestaat uit de rapportage kerncijfers Pluimvee. De onderdelen van de rapportage kerncijfers Pluimvee zijn:

  • Informatie over de rapportage
  • Informatie over de onderneming
  • Uitsplitsing opbrengsten
  • Uitsplitsing toegerekende kosten
  • Uitsplitsing niet toegerekende kosten
  • Specifieke posten activa en afschrijvingen
  • Grondtitels
  • Grondgebruik
  • Kerngegevens: pluimveerechten, aantallen dieren, pluimveetype en energie.

Hieronder de beschikbare publicaties voor de AGT14A Pluimvee:

Release-informatie                                      
Gebruikershandleiding                                  
Overzicht data-elementen
Overzicht validaties
Overzicht labels, definities, enumeraties
Overzicht dimensies                                       
Taxonomie AGT14A Pluimvee
Voorbeeldinstance