Agro Taxonomie 14B Melkveehouderij

De bèta versie van de AGro Taxonomie (AGT14B) is op 18 december 2019 gepubliceerd en bestaat uit de rapportage kerncijfers Melkveehouderij. De onderdelen van de rapportage kerncijfers Melkveehouderij zijn:

  • Informatie over de rapportage
  • Informatie over de onderneming
  • Uitsplitsing opbrengsten
  • Uitsplitsing toegerekende kosten
  • Uitsplitsing niet toegerekende kosten
  • Specifieke posten activa en afschrijvingen
  • Grondtitels
  • Grondgebruik
  • Kerngegevens: Fosfaatrechten, Melk/eiwit/vet, Afnemer, Aantallen melkkoeien/jongvee

Hieronder de beschikbare publicaties voor de AGT14B Melkveehouderij:

Release-informatie                       
Gebruikershandleiding                           
Overzicht data-elementen  
Overzicht validaties 
Overzicht labels, definities, enumeraties  
Overzicht dimensies  
Taxonomie AGT14B melkveehouderij 
Versioning                                               
Voorbeeldinstance