Agro Taxonomie 14B Varkenshouderij

De bèta versie van de AGro Taxonomie (AGT14A) is op 24 februari 2020 gepubliceerd en bestaat uit de rapportage kerncijfers Varkenshouderij. De onderdelen van de rapportage kerncijfers Varkenshouderij zijn:

  • Informatie over de rapportage
  • Informatie over de onderneming
  • Uitsplitsing opbrengsten
  • Uitsplitsing toegerekende kosten
  • Uitsplitsing niet toegerekende kosten
  • Specifieke posten activa en afschrijvingen
  • Grondtitels
  • Grondgebruik
  • Kerngegevens: varkensrechten, aantallen dieren, aantal en kg verkochte dieren, Beter Leven Keurmerk en type varkenshouderij.

Hieronder de beschikbare publicaties voor de AGT14B Varkenshouderij:

Release-informatie                                          
Gebruikershandleiding                                    
Overzicht data-elementen
Overzicht validaties
Overzicht labels, definities, enumeraties       
Overzicht dimensies
Taxonomie AGT14B varkenshouderi
Versioning
Voorbeeldinstance