Bankentaxonomie 12

De definitieve versie van de Bankentaxonomie (BT12) is op 1 december 2017 gepubliceerd. Sinds 1 april 2018 kunnen kredietrapportages ook met deze versie aangeleverd worden via SBR Nexus. 

 

De belangrijkste wijzigingen zijn: 

 • alle NT12 wijzigingen
 • ook de laatste FRC-tuples zijn vervangen door dimensies
 • nieuwe rapportages uitgesplitst naar middelgroot/groot - categoriaal/functioneel - kredietrapportage/-prognose
 • voor Toegelaten instellingen volkshuisvesting (woningcoöperaties) zijn de entrypoints voor kredietrapportage en de periodiek/prognose rapportages toegevoegd
 • voor stichtingen en verenigingen is de periodiek/prognose rapportage toegevoegd
 • als laatste is er een Prognose entrypoint toegevoegd waarin alleen de onderdelen zijn opgenomen inzake prognosecijfers
 • grote en middelgrote entrypoints in lijn met KvK
 • IHZ entrypoints in lijn met Belastingdienst
 • samengevoegde variant voor Natuurlijke personen
 • toevoeging van validaties
 • soort accountantsverklaring bij laatst vastgestelde jaarrekening
 • uitbreiding Agro linkroles

Hieronder de beschikbare publicaties voor de BT12:

Taxonomie BT12 (zip)
Release-informatie
Gebruikershandleiding
Kruisjestabel (renderingsheets presentation)
Versioning BT11-BT12
Bancair Kwaliteitsraamwerk voor Kredietrapportages (BKK)
Voorbeeldinstances
Formula overview
Bekende opmerkingen BT12 versie december 2017
Bekende opmerkingen BT12 versie juni 2018