Bankentaxonomie 13 versie 20190329

Nu ook mogelijk om op fiscale grondslag te rapporteren.

SBR Nexus heeft in de BT13 de SBR jaarrekening geïntroduceerd.  Met de opstart van het gebruik van de SBR jaarrekening zijn er een aantal issues naar boven gekomen. In overleg met de softwareleveranciers zijn deze issues gerepareerd. 

Fiscaal vs Commercieel, Activa/Passiva-validatie
In deze nieuwe taxonomie worden de 2 onderstaande issues gerepareerd.  

  1. De BT13 versie 20190329 betreft een nieuwe release van de twee inrichtingsjaarrekening entrypoints 2018. Hierbij zijn er aanpassingen doorgevoerd die er voor zorgen dat deze entrypoints ook gebruikt kunnen worden om op basis van fiscale grondslagen te rapporteren.
    1. Indien het veld Type grondslag gevuld is met “Fiscaal” dan gaat het om fiscale grondslag
    2. Indien het veld Type grondslag gevuld is met “Commercieel” of niet gerapporteerd wordt dan gaat het om commerciële grondslag
  2. Aan de BT13 versie 20190329 is een formula toegevoegd die controleert of activa gelijk is aan passiva met het kenmerk “Error”.

Hieronder de beschikbare publicaties voor de BT13:

Taxonomie BT13 versie 20190329 (zip)
Release-informatie
Formula overview
Kruisjestabel (rendering presentatie)
Versioning BT13v20181205 - BT13v20190329
Voorbeeldinstances
Gebruikershandleiding