Financieren Taxonomie 14A

Ten behoeve van het aanvragen van een financiering is de afgelopen jaren een digitale uitwisseling op gang gekomen tussen bedrijven, (financiële) intermediairs en geldverstrekkers. Samen met deze partijen en softwareleveranciers heeft SBR Nexus nu een concept standaard voor de digitale uitwisseling van zakelijke financieringsaanvragen.

De partijen gaan nu verder om deze taxonomie te testen en te komen tot een verbeterde versie.

Hieronder de beschikbare publicaties voor de FT14A:

Releaseinformatie