Financieren Taxonomie 14B

De nieuwe jaarlijkse versies van de SBR jaarrekeningen zijn bekend. Naast aanpassingen op de Nederlandse Taxonomie zijn er ook wensen van intermediairs en geldgevers verwerkt. De BT13 kredietrapportages worden niet meer geupdate.
Ten behoeve van zakelijke financieringsaanvragen is de afgelopen jaren een digitale uitwisseling op gang gekomen tussen bedrijven, (financiële) intermediairs en geldverstrekkers. Samen met deze partijen en softwareleveranciers heeft SBR Nexus nu een standaard voor de digitale uitwisseling van zakelijke financieringsaanvragen. 

Hieronder de beschikbare publicaties voor de FT14B:

Release-informatie

Gebruikershandleiding

Overzicht data-elementen

Overzicht validaties

Overzicht dimensies

Taxonomie FT14B

Versioning

Voorbeeldinstance

Uitgebreid ingevulde voorbeeldinstances