Leasetaxonomie 14

De eerste versie van de leasetaxonomie is beschikbaar. Het betreft de periodieke rapportage van de leden aan de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL). Het bestaat uit een kwartaalrapportage en een jaarrapportage. De aantallen en de omvang van de nieuwe productie wordt gerapporteerd naar allerlei invalshoeken.

Deze versie wordt niet ondersteund op de BIV.

Hieronder de beschikbare publicaties voor de LT14:

Taxonomie LT14
Release informatie
Kruisjestabel (rendering presentatie)
Gebruikershandleiding
SBI structuur van het CBS
NVL Rapportage in Excel