Standaard Bankverklaringtaxonomie 13A

De alfa versie van de Standaard Bankverklaring taxonomie (SBV13a) is op 13 augustus 2018 gepubliceerd. De bèta versie (oktober) en de definitieve versie (november) volgen. De banken zijn op 02-01-2019 klaar om de aanvraag voor een  digitale SBV te ontvangen.
De belangrijkste wijzigingen zijn: alle NT13 wijzigingen, de SBV taxonomie onafhankelijk maken van de BT taxonomie en het oplossen van enkel foutjes.

Hieronder vind je de bestanden en documentatie behorende bij de alfa versie van de SBV 13-taxonomie (SBV 13 alfa).