Standaard Bankverklaringtaxonomie 13B

De bèta versie van de Standaard Bankverklaring taxonomie (SBV13b) is op 26 oktober 2018 gepubliceerd. De  definitieve versie (november) volgt. De banken zijn op 02-01-2019 klaar om uw aanvraag voor een  digitale SBV te ontvangen.
De belangrijkste wijzigingen zijn: Saldo van de rekeningen is toegevoegd; de wijze waarop het procuratiebedrag getoond wordt en de uitbreiding van de opties om taken en rollen inzake procuratie weer te geven.

Hieronder vind je de bestanden en documentatie behorende bij de alfa versie van de SBV 13-taxonomie (SBV 13 beta).