Taxonomieën

Het delen van bedrijfsinformatie dient altijd een doel. Het aanvragen van een product, een dienst o.i.d. De data ontvangende partij wil dit snel, efficiënt en foutloos ontvangen om de klant optimaal te kunnen bedienen. Om dit te kunnen doen dient de bedrijfsinformatie die zij ontvangen niet alleen digitaal maar ook eenduidig te zijn.

Het komen tot één standaard, één systematische ordening van gegevens is daarvoor een must. SBR Nexus verzorgt deze standaard, ook wel taxonomieën genoemd, en onderhoudt deze ook. Want nieuwe inzichten of ontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat de standaard aangepast moet worden. Met een periodieke release blijven de taxonomieën up-to-date.

Financieren Taxonomie

De FT15 is definitief. De ketentest is afgerond en er zijn enkele wijzigingen ten opzichte van de bèta versie, ook vanuit de NT. Wij vragen de markt om live te gaan met de drie SBR Jaarrekeningen in de FT15. De FT15 is begin februari jl. live gegaan.

Bankentaxonomie

Om financieringsaanvragen of lopende financieringen van klanten te kunnen beoordelen, hebben banken SBR jaarrekeningen of kredietrapportages nodig. In de voorlaatste taxonomie (BT13 versie 20190329) zijn specifiek twee SBR jaarrekeningrapportages opgenomen waarmee deze één op één vanuit rapportagesoftware kunnen worden gegenereerd. In de meest recente taxonomie (BT13 versie 20190514) is een SBR jaarrekening voor natuurlijke personen opgenomen. Versie 14 kunt u vinden onder Financieren Taxonomie.

Vastgoedtaxonomie

SBR Nexus brengt hierbij de VT15 beta uit, bestaande uit: SBR Huurlijst, SBR Opdrachtbrief, SBR Taxatiegegevens, de compleet vernieuwde SBR Duurzaamheidsmodel en de nieuwe, SBR Gebouwinformatie en SBR Conformiteitsscore. In overleg met partijen binnen de vastgoedsector zijn veel verbeteringen doorgevoerd en is een grote stap gemaakt omtrent de harmonisatie. Door de vele wijzigingen in de dimensionele structuur is er geen versioning informatie ten opzichte van de VT14.

Standaard Bankverklaring

De Standaard Bankverklaring (SBV) wordt door de bank, op verzoek van de ondernemer, verstrekt aan de accountant voor o.a. het controleren van de jaarrekening. De SBV-taxonomie is de eerste vorm van teruglevering van SBR-data vanuit de banken naar de accountant. Het is een versimpeling van het administratieve proces en leidt tot lastenverlaging, hogere kwaliteit van gegevens en mogelijkheid tot hergebruik van de gegevens. Na het eerste jaar met SBV 13 is er nu een verbeterde versie SBV 14.

IB

In de afgelopen jaren is de aanlevering van SBR-rapportages fors op gang gekomen. Voorbeeld hiervan is de aanlevering van de aangifte Inkomstenbelasting die al een aantal jaren via SBR en Digipoort naar de Belastingdienst wordt gestuurd. Samen met haar partners is SBR Nexus er in geslaagd om de IB-aangifte voor ondernemers (IHZ-aangifte) ook aan banken te kunnen rapporteren. Sinds november 2020 zijn we live met Fiscaal Gemak, ABN AMRO Bank en Pentrax. Meerdere partijen volgen. Dit is dezelfde aangifte die vanuit aangiftesoftware naar de Belastingdienst wordt verstuurd, alleen de digitale enveloppe is anders en de inhoud is AVGproof gemaakt inzake de diverse BSN's.

Leasetaxonomie

De eerste versie van de leasetaxonomie is beschikbaar. Het betreft de periodieke rapportage van de leden aan de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL). Er wordt gewerkt aan de lease specifieke behoeften voor financieringsaanvragen, zoals eFactuur en Leaseobject. Samenwerkende partijen zijn: algemene, captive, vendor en onafhankelijke leasemaatschappijen samen met de NVL. 

Transport & Logistiek Taxonomie

De definitieve versie van de TransportLogistiekTaxonomie (TLT) is beschikbaar. Het betreft de rapportage kerncijfers Binnenvaart. Dit wordt geïmplementeerd met een pilot als eerste stap en dat zal leiden tot de mogelijkheid om de kerncijfers binnenvaart in combinatie met een SBR jaarrekening als standaard te rapporteren.

Agro Taxonomie

De Agro Taxonomie (AGT) is uitgebreid. Het bevat nu ook de definitieve versie van de rapportage kerncijfers Planten (Akkerbouw, Vollegrondstuinbouw en Glastuinbouw).