Dit is het laatste nieuws

Zo verwerkt SBR Nexus financiële data

09 January 2024
Security

Accountants en administrateurs versturen jaarrekeningen naar de bank via ons platform, maar hoe veilig is dat eigenlijk? Wat doet SBR Nexus met de data? Het antwoord is eigenlijk heel simpel: niks. 

Hoe werkt het versturen van een jaarrekening via SBR? 

Als je in je accountancysoftware een jaarrekening naar de bank verstuurt gaat dat via SBR Nexus. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? Wat gebeurt er dan?  

Eerst wordt de data voor controle afgeleverd bij het platform van SBR Nexus: de Bancaire Infrastructurele Voorziening (BIV). In de BIV worden verschillende validaties uitgevoerd om te controleren of de jaarrekening voldoet aan de vereisten van de banken. Zo controleren wij welke partij een bericht heeft aangeleverd en of die partij ook aan mag leveren. Ook controleren wij of de jaarrekening data verwerkbaar is in de systemen van de banken en of de business rules kloppen (zoals verplichte velden en optellingen). Als alle controles goed doorlopen zijn, sturen we de jaarrekening door naar de bank.   

Straight-through processing: geen menselijke tussenkomst 

Het gehele proces op de BIV is geautomatiseerd. Er is geen menselijke tussenkomst in het ontvangen, valideren en versturen van de jaarrekening. Dit is volgens het principe van straight-through-processing. Die term komt uit de bankenwereld en betekent dat een opdracht automatisch verwerkt wordt zonder menselijke tussenkomst. 

Na het versturen van een jaarrekening aan de BIV kan een jaarrekening zelfs geautomatiseerd verwerkt worden bij de bank. Er zijn dan ook geen medewerkers van SBR Nexus die de jaarrekeningen controleren.  

Wat doet SBR Nexus met de data? 

In het controleproces op ons platform houden we automatisch een audit trail bij. Dat betekent dat het systeem van elk bericht bijhoudt wat de status is van de verschillende validaties. Zo kunnen we altijd terugvinden of een bericht goed verwerkt is en afgeleverd bij de bank. Als accountants of administrateurs een probleem hebben met het verzenden van de jaarrekening via SBR, dan pakken wij deze statusinformatie erbij om hen te helpen.  

Wij slaan in de BIV dus echt alleen de statusinformatie op. De daadwerkelijke inhoud van de jaarrekening (het XBRL-bestand) slaan we niet op. SBR Nexus kan daarom ook nooit de inhoud van de jaarrekening bekijken. Wel zo veilig

Heb je vragen over straight-throuh processing?  
Dan kun je altijd onze CTO René een mail sturen.