Dit is het laatste nieuws

Publicatie vastgoedtaxonomie - versie 15

03 August 2021
Taxonomieën

De definitieve versie van de vastgoedtaxonomie - versie 15 (VT15) is gepubliceerd. Deze versie is opgesteld met dank aan vele experts in de keten

Publicatie definitieve versie vastgoedtaxonomie - versie 15
De definitieve versie van de vastgoedtaxonomie - versie 15 (VT15) is gepubliceerd. De VT15 wordt geïmplementeerd bij partijen in de keten om vastgoedinformatie met SBR-standaarden uit te wisselen. Meer informatie en documentatie is hier te vinden. 
 
Welke rapportages zijn opgenomen in de VT15?
In de vastgoedtaxonomie zijn de volgende SBR-vastgoedrapportages opgenomen:

  • SBR Huurinformatie
  • SBR Gebouwinformatie (nieuw)
  • SBR Opdrachtbrief
  • SBR Taxatierapport
  • SBR Duurzaamheidsinformatie
  • SBR Taxatierapport - Conformiteitsscore (nieuw)

Wat zijn de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie?
Door het aantal wijzigingen op eerdere versies (VT14)  van de huurinformatie, opdrachtbrief, taxatierapport en duurzaamheidsinformatie is het besluit genomen om de rapportages te herzien met als doel om harmonisatie tussen de verschillende rapportages te creëren. In de VT15 zijn de rapportages voor gebouwinformatie en de conformiteitsscore toegevoegd. Daarnaast zijn er aanpassingen gedaan, waardoor het eenvoudiger wordt om als financierder te toetsen of het taxatierapport NRVT-compliant is.

Meer informatie?
Kijk op onze website of neem contact op met Hugo Wouda (Product Manager Real Estate Data).