Dit is het laatste nieuws

Publicatie VT17B 2.0

14 November 2023
Algemeen

De bèta versie van de Vastgoedtaxonomie 17 Bèta 2.0 (VT17B 2.0) is gepubliceerd. Met dank aan de feedback vanuit vele experts in de keten is deze versie opgesteld. Dit is een werkversie die gebruikt wordt voor verdere analyse en dient als input voor testen om te komen tot een definitieve versie. Alle bevindingen worden verzameld tijdens het testen en leiden tot een definitieve versie die naar verwachting in Q1 2024 beschikbaar is.

Rapportages VT17 Bèta 2.0
In de VT17B 2.0 zijn de volgende SBR vastgoedrapportages opgenomen:

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie?
De bevindingen op eerdere versies (VT17B) van de vastgoedtaxonomie waren van dien aard dat besloten is om de rapportages te herzien met als doel om harmonisatie tussen de verschillende rapportages te creëren en aan te sluiten bij de verschillende waarderingsmethodieken binnen de taxatiesector. In de VT17 is de Landelijk & Agrarisch toegevoegd aan de taxatierapportage en is de DuPa 2.0 herzien. In de nieuwe versie van de vastgoedtaxonomie (VT17) zijn daarnaast aanpassingen gedaan waardoor het eenvoudiger wordt om gebruik te maken van verschillende waarderingsmethodieken binnen een taxatierapportage.

De documentatie is te vinden via deze link

Meer informatie?
Neem voor meer informatie contact op met SBR Nexus

 

Rabobank, ING en ABN Amro over de SBR Jaarrekening

Banken stellen de SBR Jaarrekening ook als norm en vragen er actief om bij ondernemers.

In deze video leggen ABN Amro, Rabobank en ING het belang uit van digitale uitwisseling van financiële gegevens. Snel, veilig...

26 January 2021
Algemeen

Digitaal aanleveren, juist nu!

De Coronacrisis is voor ondernemers een uitdagende periode. In veel branches leiden de maatregelen tot sluiting, minder omzet of nieuwe initiatieven. Het aantal ondernemers wat een beroep doet op een van de banken...

22 April 2020
Algemeen