Binnen een uur een betrouwbare en transparante prognose

Bedrijven hebben het door de Coronacrisis zwaar. Ze moeten gedwongen gebruik maken van overheidsregelingen en uitstel van belastingbetaling en kredietaflossingen. In veel gevallen is dat niet toereikend en is extra krediet nodig. Met het oog op zorgplicht financieren banken enkel als er perspectief is op terugbetaling. Maar veel ondernemers hebben geen idee hoe je in deze tijden een goede liquiditeitsprognose opstelt.

Ondernemers kloppen aan bij een (financieel) intermediair. Maar ook voor een (financieel) intermediair is het een tijdrovende zaak want hoe maak je in deze tijd nu een goede prognose rekening houdend met het wegvallen van de omzet, de onzekerheid van het versoepelen van de maatregelingen, het wel of niet kunnen terugvallen op overheidsmaatregelen enzovoort. Het kost veel tijd en geld en dat heeft de ondernemer nou net niet.

Hoe werkt het?

SBR Nexus ontwikkelde samen met haar partner De Wielick de Prognosetool. Daarmee kunnen ondernemers samen met een (financieel) intermediair op basis van 2019 en 2020 boekhouddata, aangevuld met betaaldata, in de meeste gevallen binnen 1 uur een zeer betrouwbare en transparante prognose opstellen. In het 'scenariodashboard' kunnen verschillende parameters worden ingesteld zoals het percentage omzet dat wegvalt, duur van crisis en debiteuren- en crediteurentermijnen. Dit resulteert in een exploitatiebegroting en een kasstroomoverzicht voor meerdere doorgerekende scenario's.

In de toekomst onderzoekt SBR Nexus ook de mogelijkheden tot samenwerking met andere softwareleveranciers m.b.t. het delen van betaaldata en boekhouddata.

Aan de slag!

De output van de tool is gevalideerd bij banken en in de nabije toekomst is het mogelijk om de data ook digitaal via het netwerk van SBR Nexus bij hen aan te leveren. Nu enkel nog als een uitdraai in PDF. Ga naar www.deprognosetool.nl en vul daar samen met de ondernemer de prognosetool in. Voeg de uitdraai toe aan de financieringsaanvraag naast bijvoorbeeld de jaarcijfers van de afgelopen jaren.