Agro Taxonomie 14A Varkenshouderij

De alfa versie van de AGro Taxonomie (AGT14A) is op 18 december 2019 gepubliceerd en bestaat uit de rapportage kerncijfers Varkenshouderij. De onderdelen van de rapportage kerncijfers Varkenshouderij zijn:

  • Informatie over de rapportage
  • Informatie over de onderneming
  • Uitsplitsing opbrengsten
  • Uitsplitsing toegerekende kosten
  • Uitsplitsing niet toegerekende kosten
  • Specifieke posten activa en afschrijvingen
  • Grondtitels
  • Grondgebruik
  • Kerngegevens: varkensrechten, aantallen dieren, aantal en kg verkochte dieren, beter Leven Keurmerk en type varkenshouderij

Hieronder de beschikbare publicaties voor de AGT14A Varkenshouderij:

Release-informatie    
Gebruikershandleiding 
Overzicht data-elementen
Overzicht validaties 
Overzicht labels, definities, enumeraties  
Overzicht dimensies
Taxonomie AGT14A varkenshouderij      
Voorbeeldinstance