Agro Taxonomie 14B Planten

De bèta versie van de AGro Taxonomie (AGT14B) is op 17 april 2020 gepubliceerd en bestaat uit de rapportage kerncijfers Planten. Er zijn drie rapportages aanwezig voor de volgende onderdelen: Akkerbouw, Vollegrondstuinbouw en Glastuinbouw. De onderdelen van de rapportage kerncijfers Planten zijn:

  • Informatie over de rapportage
  • Informatie over de onderneming
  • Uitsplitsing opbrengsten
  • Uitsplitsing toegerekende kosten
  • Uitsplitsing niet toegerekende kosten
  • Specifieke posten activa en afschrijvingen
  • Grondtitels
  • Grondgebruik
  • Kerngegevens: ledenleveringsbewijzen, zetmeel leveringsrecht, oppervlakten en gewicht of aantallen, teelttype en energie.

Hieronder de beschikbare publicaties voor de AGT14B Planten:

Release-informatie    
Gebruikershandleiding  
Overzicht data-elementen
Overzicht validaties
Overzicht labels, definities, enumeraties  
Overzicht dimensies akkerbouw      
Overzicht dimensies vollegrondstuinbouw     
Overzicht dimensies glastuinbouw               
Taxonomie AGT14B Planten
Versioning
Voorbeeldinstance