Bankentaxonomie 11

De definitieve versie van de Bankentaxonomie (BT11) is december 2016 gepubliceerd. Sinds 1 april 2017 kunnen kredietrapportages ook met deze versie van de BT aangeleverd worden via SBR Banken. De belangrijkste wijzigingen zijn: de complete structuur van NT11 is overgenomen; veel tuple structuren zijn vervangen door dimensies; Table structuren en XBRL formulas zijn toegevoegd; er is een behoorlijke herverdeling van entrypoints.

Hieronder de beschikbare producten:

In de Bankentaxonomie 11 (BT11) is een issue geconstateerd. De taxonomie bevat een parameterbestand dat gebruikt kan worden voor generieke weergave in tabellen van instancedocumenten. Dit bestand bevatte een verkeerde waarde, waardoor prognose- en periodieke cijfers onjuist weergegeven konden worden in specifieke softwarepakketten. SBR Banken heeft, in samenspraak met betrokkenen en bij hoge uitzondering, besloten om dit bestand binnen de bestaande versie BT11 te verbeteren. Dit betekent dat er een nieuw ZIP-bestand te vinden is. Softwareleveranciers zijn op de hoogte gebracht.

De wijziging heeft geen invloed op het datamodel, op de validatieregels, en op de opbouw of verwerking van instancedocumenten, maar wel op de rendering (voor zover gebruik wordt gemaakt van de table linkbase). De SHA-key van het taxonomie-bestand is: 675D6991D75D4D0F96B1BC2FBAAC83ED1B026DDDBBB96E9195BBF1DE9C439FC0.

In tegenstelling tot vorige versie BT wordt er voor de BT11 geen FRIS document meegeleverd omdat de eisen uit dit document zijn meegenomen in de technische validaties in de BT zelf.

Issuelog
Gedurende het gebruik van een versie van de BT komen opmerkingen naar voren die gevolgen hebben voor het gebruik van de BT maar die niet zo groot zijn dat ze een publicatie van een nieuwe versie rechtvaardigen. In dit document zijn alle bekende opmerkingen gepubliceerd met een toelichting over de wijze waarop met de fout moet worden omgegaan.