Bankentaxonomie 2016

Voor alle relevante kredietrapportages zijn aparte rapportages gemaakt voor de functionele (func) en categoriale (cat) indeling van de Winst- en verliesrekening. Alle wijzigingen in de NT10 zijn meegenomen in de BT 2016. Aansluitend op de NT10 zijn er geen reports voor micro-entiteiten gemaakt. Micro-entiteiten kunnen gebruik maken van het rapport 'Eenmanszaken Klein Krediet' (EKK).

Beschikbare documenten: