Financieren Taxonomie 14

De nieuwe jaarlijkse versies van de SBR jaarrekeningen zijn bekend. Naast aanpassingen op de Nederlandse Taxonomie zijn er ook wensen van intermediairs en geldgevers verwerkt. De BT13 kredietrapportages worden niet meer geupdate.Ten behoeve van zakelijke financieringsaanvragen is de afgelopen jaren een digitale uitwisseling op gang gekomen tussen bedrijven, (financiële) intermediairs en geldverstrekkers. Samen met deze partijen en softwareleveranciers heeft SBR Nexus nu een standaard voor de digitale uitwisseling van zakelijke financieringsaanvragen. 

Hieronder de beschikbare publicaties voor de FT14:

Release-informatie                                        

Gebruikershandleiding                                    

Overzicht data-elementen         

Overzicht validaties                           

Overzicht dimensies                               

Taxonomie FT14                               

Versioning                                            

Voorbeeldinstance 

Uitgebreid ingevulde voorbeeldinstances