Financierentaxonomie 14

De nieuwe jaarlijkse versies van de SBR jaarrekeningen zijn bekend. Naast aanpassingen op de Nederlandse Taxonomie zijn er ook wensen van intermediairs en geldgevers verwerkt. De BT13 kredietrapportages worden niet meer geupdate.Ten behoeve van zakelijke financieringsaanvragen is de afgelopen jaren een digitale uitwisseling op gang gekomen tussen bedrijven, (financiële) intermediairs en geldverstrekkers. Samen met deze partijen en softwareleveranciers heeft SBR Nexus nu een standaard voor de digitale uitwisseling van zakelijke financieringsaanvragen. 

Hieronder de beschikbare publicaties voor de FT14:

Release-informatie                                        
Gebruikershandleiding                                    
Overzicht data-elementen         
Overzicht validaties                           
Overzicht dimensies                               
Taxonomie FT14                               
Versioning                                            
Voorbeeldinstance 
Uitgebreid ingevulde voorbeeldinstances