Standaard Bankverklaringtaxonomie 14

De definitieve versie van de Standaard Bankverklaring taxonomie (SBV13) is op 28 november 2018 gepubliceerd. 

De belangrijkste wijzigingen van SBV 13 naar SBV 14 zijn:

  • In de adressen en registratienummers is rekening gehouden met buitenlandse partijen
  • Adressering kan ook aan directies / managemant boards
  • Het element muntsoort is toegevoegd aan Leningen (en uit de 'key' gehaald)
  • Elementen inzake nominale bedragen toegevoegd in Termijncontracten en overige derivaten

Hieronder vind je de bestanden en documentatie behorende bij de definitieve versie van de SBV 14-taxonomie (SBV 14):

Release-informatie
Gebruikershandleiding
Overzicht data-elementen                      
Overzicht validaties                                 
Overzicht dimensies                                   
Taxonomie SBV14
Versioning SBV13 - SBV14
Versioning SBV14A - SBV14                  
Voorbeeldinstance