Dit is het laatste nieuws

Publicatie financierentaxonomie 18

11 December 2023
Taxonomieën

De definitieve versie van de financierentaxonomie versie 18 is gepubliceerd. Dit is de opvolger van de financierentaxonomie versie 17.

Deze versie is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende stakeholders in de keten: accountants, softwareleveranciers en banken. Op basis van ervaringen van gebruikers en overige input van deze stakeholders en de wijzigingen in de Nederlandse Taxonomie (NT) 18, is de FT18 is ontwikkeld. Dit jaar is er een grote verandering in SBR Jaarrekening Rechtspersoon Beperkt, in dit entrypoint kunt u nu ook toelichtingen en uitsplitsingen rapporteren. 

In de definitieve versie van de FT18 zijn 3 entrypoints opgenomen:

  • SBR Jaarrekening Natuurlijk Persoon
  • SBR Jaarrekening Rechtspersoon Beperkt
  • SBR Jaarrekening Rechtspersoon

Bekijk hier de documentatie voor de FT18 definitieve versie.