Financierentaxonomie 18

De FT18 definitieve versie is beschikbaar en bevat een update naar aanleiding van de input die we vanuit het testtraject van de bèta versie hebben ontvangen.

Heb je vragen of wil je meedenken over de ontwikkeling van de FT19? Stuur dan een e-mail naar jos.eveleens@sbrnexus.nl.

Hieronder de beschikbare publicaties voor de FT18 definitieve versie:

Onderstaand de HTML-rendering van de opgenomen entrypoints in de financierentaxonomie versie 18

Extra versie taxonomie:

Vanuit de markt is feedback gekomen dat er veel validaties aan de taxonomie waren toegevoegd welke niet wenselijk zijn. Dit betreffen WARNING validaties op het rapporteren van een toelichting.

Er is hiervoor een extra versie gecreëerd waarbij het datamodel niet veranderd is. Partijen kunnen ervoor kiezen om de versie met minder validaties te gebruiken, de oude versie is ook nog steeds geldig.

Onderstaand kan voor deze versie de taxonomie package en de formula rendering gedownload worden: